เกมส์Bump Copter2
 เกมส์Bump Copter2

Game Flash ทั้งหมด

1.เลือก Play Game
2.เลือกระดับความยากง่าย Easy  Medium  Hard
3.ปุ่มลูกศรใช้ในการบังคับสิ่งกีดขวาง, ปุ่ม Spacebar เป็นปุ่มยิง  และหากผ่านด่านแต่ล่ะด่านจะต้องกดปุ่ม Spacebar ด้วยทุกครั้ง
 เทคนิคการเล่น
เกมส์นี้ คุณจะต้องบังคับคอปเตอร์ของคุณไปยังธงที่อยู่ข้างหน้า และคอยหลบก้อนหิน
เกมส์นี้เน็ตช้า 40-50 kb ใช้เวลาโหลดเกมส์ 1.50 นาที


Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.