อัญเชิญท้าวสหัมบดีพรหม ประดิษฐานวัดช่องแสมสาร
 


อัญเชิญท้าวสหัมบดีพรหม ประดิษฐานวัดช่องแสมสาร


อัญเชิญท้าวสหัมบดีพรหม ประดิษฐานวัดช่องแสมสาร


// //

Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.