มส.ไฟเขียวจัดสวดมนต์ข้ามปีทุกวัดทั่วประเทศ
 


มส.ไฟเขียวจัดสวดมนต์ข้ามปีทุกวัดทั่วประเทศ


มส.ไฟเขียวจัดสวดมนต์ข้ามปีทุกวัดทั่วประเทศ
ที่ประชุมมหาเถรสมาคมเห็นชอบโครงการสวดมนต์ไหว้พระเจริญจิตภาวนา เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตสำหรับประชาชนทั่วไป เนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่า พ.ศ.2554 ต้อนรับปี พ.ศ.2555 ทุกวัดทั่วประเทศ...

เมื่อวันที่ 30 พ.ย. นายสมเกียรติ ธงศรี ผอ.สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) กล่าวว่า ที่ประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) เห็นชอบการจัดโครงการสวดมนต์ไหว้พระเจริญจิตภาวนา เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตสำหรับประชาชนทั่วไป เนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่า พ.ศ.2554 ต้อนรับปี พ.ศ.2555 โดยจะมีแนวทางในการจัดกิจกรรมดังนี้ 1.ให้วัดทุกวัดทั่วประเทศจัดสวดมนต์ข้ามปี รวมทั้งวัดในต่างประเทศด้วย 2.ให้ทุกวัดทั่วประเทศทำป้ายประชาสัมพันธ์ 3.ให้ทุกวัดทั่วประเทศเปิดวัดเป็นสถานที่ประกอบพิธีสวดมนต์ในวันที่ 31 ธ.ค. 2554 เวลา 22.00 น. ถึงวันที่ 1 ม.ค. 2555 เวลา 02.00 น. 4.ให้วัดเป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมและประชาสัมพันธ์จังหวัดละ 1 วัด โดยในเขตกรุงเทพฯ ให้วัดสระเกศฯ เป็นศูนย์กลาง ส่วนภูมิภาคให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด (พศจ.) ประสานเจ้าคณะจังหวัด พิจารณาวัดที่จะให้เป็นศูนย์กลางในแต่ละจังหวัด 5.จัดพิมพ์หนังสือบทสวดมนต์เพื่อแจกประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 500,000 เล่ม

ด้าน ศ.นพ.อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม ประธานคณะกรรมการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี 2554-2555 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า สสส.ร่วมกับภาคีเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพ ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เกือบ 30 องค์กร จัดกิจกรรม “สวดมนต์ข้ามปี เริ่มต้นดี ชีวิตดี” ในคืนวันที่ 31 ธ.ค.นี้ ที่ท้องสนามหลวง ซึ่งจะจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 โดยจะประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา เพื่อทำความดีถวายพระพรชัยมงคลและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 และในโอกาสครบรอบพุทธชยันตี 2,600 ปี ของการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า รวมทั้งเหตุการณ์วิกฤติอุทกภัยที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อประชาชนจำนวนมาก

ทั้งนี้ ขอเชิญชวนคนไทยมาร่วมทำความดี ตั้งจิตสวดมนต์เพื่อเยียวยาและฟื้นฟูจิตใจของคนไทย ให้มีจิตใจที่เข้มแข็งขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยเสริมสร้างสุขภาวะทางปัญญา เป็นการเปิดพื้นที่สร้างสรรค์และเป็นแหล่งเรียนรู้ของประชาชน โดยเฉพาะครอบครัว ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชน ให้หลีกเลี่ยงอบายมุข สิ่งยั่วยุต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดปัญหาสังคมตามมา อาทิ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ ยาเสพติด เป็นต้น.


// //

Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.