วัดพระศรีฯชวนทำบุญใหญ่ ขนทรายทิ้งแล้วเข้าวัด
 


วัดพระศรีฯชวนทำบุญใหญ่ ขนทรายทิ้งแล้วเข้าวัด


วัดพระศรีฯชวนทำบุญใหญ่ ขนทรายทิ้งแล้วเข้าวัด
วัดพระศรีมหาธาตุ ชวนประชาชนทำบุญใหญ่ ขนทรายทิ้งแล้วเข้าวัด หลังน้ำลด เพื่อนำทรายไปใช้ประโยชน์ในการปฏิสังขรณ์ บูรณะวัดท่ีได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม...

เมื่อวันที่ 27 พ.ย. พระมหานิรุตต์ ฐิตสํวโร วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่มีระดับน้ำลดลง ขณะที่บางพื้นที่แห้งแล้ว ทำให้ประชาชนเริ่มขนกระสอบทรายออกจากบ้านเรือนไปทิ้งตามสถานที่ต่างๆ ทำให้เกิดขยะกองใหญ่ ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และทำให้ท่อน้ำอุดตัน ดังนั้น วัดพระศรีมหาธาตุจึงจัดโครงการทำบุญใหญ่หลังมหาอุทกภัย เชิญชวนประชาชนขนทรายเข้าวัดขึ้น โดยขอให้ประชาชนและหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนนำทรายที่ไม่ใช้แล้ว และจะนำไปทิ้ง ขอให้นำมาร่วมทำบุญ นำทรายมาถวายวัดพระศรีมหาธาตุ เพื่อทางวัดจะได้นำทรายไปปฏิสังขรณ์ บูรณะวัดท่ีได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม และนำทรายไปใช้สำหรับถมที่ดินสำหรับสร้างวัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวของคณะสงฆ์ธรรมยุตที่เขตลาดกระบัง กทม. ในการนี้ วัดพระศรีมหาธาตุได้รับความร่วมมือจากสำนักงานเขตบางเขน กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์และหน่วยทหารพัฒนา จะคอยให้การช่วยเหลือทั้งกำลังพลและยานพาหนะในการขนทราย ต้องการทำบุญ นำทรายถวายวัดพระศรีมหาธาตุ โทร.0-2521-7300, 0-2551-2408-9

 

 // //

Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.