ปธ.กสทช. ขอ ฐากร ทบทวนใบลาออก
 


ปธ.กสทช. ขอ ฐากร ทบทวนใบลาออก


ปธ.กสทช. ขอ ฐากร ทบทวนใบลาออก

พลอากาศเอกธเรศ ปุณศรี ประธานคณะกรรมการ กสทช. ได้รับหนังสือการลาออกจาก เลขาธิการ กสทช. แล้ว แต่ยังไม่พิจารณา โดยขอให้กลับไปทบทวนใหม่

วันที่ 12 พ.ค. 58 พลอากาศเอกธเรศ ปุณศรี ประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. เปิดเผยว่า ได้รับหนังสือการลาออกของ นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. แล้ว แต่ยังไม่พิจารณา โดยขอให้นายฐากร กลับไปทบทวนใหม่

ด้าน นายฐากร กล่าวว่า ได้ยื่นหนังสือลาออกถึงประธาน กสทช. โดยจะมีผลวันที่ 1 กันยายนนี้ ส่วนเหตุผลที่ยื่นลาออกก่อน 4-5 เดือน เพราะการลาออกต้องยื่นก่อน 1 เดือน และต้องการให้มีกระบวนการสรรหา เลขาธิการ กสทช. ตามขั้นตอน และคิดว่า หลักเกณฑ์การประมูล 4 จี จะแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม

สำหรับงานที่ดำเนินการค้างอยู่และต้องเร่งผลักดัน มี 5 เรื่อง ได้แก่ การประมูล 4จี /การเจรจาเรื่องคืนคลื่น 2600 เมกะเฮิรตซ์ / การลงทะเบียนซิมพรีเพด ล่าสุด มี 37 ล้าน จาก 70 ล้านเลขหมาย / การประมูลเลขหมายสวย / และการวางสายโทรคมนาคมลงใต้ดิน โดยคาดว่า โครงการต่างๆ จะแล้วเสร็จภายใน 3 เดือน ที่ยังดำรงตำแหน่งอยู่// //

Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.