บวรศักดิ์ จ่อ ทบทวนตั้งอนุ กมธ.พิจารณาร่างกฎหมายประกอบ รธน.
 


บวรศักดิ์ จ่อ ทบทวนตั้งอนุ กมธ.พิจารณาร่างกฎหมายประกอบ รธน.


บวรศักดิ์ จ่อ ทบทวนตั้งอนุ กมธ.พิจารณาร่างกฎหมายประกอบ รธน.

รองประธาน กมธ.ยกร่าง รธน. ยัน คณะ กมธ.ฯ สปช. มีอำนาจยกร่างกฎหมายประกอบ รธน.ได้ 13 พ.ค.นี้ จ่อ หารือประเด็นสมาชิก สปช.ทบทวน ตั้งอนุ กมธ.พิจารณากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ 12 ฉบับ

วันที่ 12 พ.ค. 58 นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ กล่าวว่า การประชุมคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ในวันที่ 13 พฤษภาคม จะหารือในประเด็นที่มีสมาชิก สปช. ท้วงติง การตั้งคณะอนุกรรมาธิการพิจารณายกร่างพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญ 12 ฉบับ และคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ ที่จำเป็นต้องตราขึ้น

ด้านนายมานิจ สุขสมจิตร รองประธานกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ คนที่สอง ยืนยันกับ “ไทยรัฐทีวี” ว่า ตามรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว มาตรา 39 เป็นหน้าที่ของคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ที่จะพิจารณาจัดทำร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญได้ ส่วนกฎหมายที่จำเป็นต้องตราขึ้นตามรัฐธรรมนูญนั้น ตามรัฐธรรมนูญชั่วคราวกำหนดให้ สภาปฏิรูปแห่งชาติ อาจแต่งตั้งคณะกรรมาธิการ ขึ้นมาพิจารณาร่างกฎหมายที่จำเป็นก็ได้ ซึ่งไม่จำเป็นต้องให้ สปช.แต่งตั้งก็ได้// //

Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.