กมธ.ปฏฺิรูปการเมือง ขอชงคำแก้ร่าง รธน.ให้ตรงก่อนส่ง
 


กมธ.ปฏฺิรูปการเมือง ขอชงคำแก้ร่าง รธน.ให้ตรงก่อนส่ง


กมธ.ปฏฺิรูปการเมือง ขอชงคำแก้ร่าง รธน.ให้ตรงก่อนส่ง

คณะกรรมาธิการปฏิรูปการเมือง ยอมรับมีกรรมาธิการเห็นตรงกันที่จะขอชงคำขอแก้ไขเพิ่มเติมร่างรัฐธรรมนูญ ยืนยันต้องทำให้ได้ข้อสรุปที่ตรงกันก่อนเสนอคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ...


เมื่อวันที่ 11 พ.ค. 58 นายบุญเลิศ คชายุทธเดช โฆษกคณะกรรมาธิการปฏิรูปการเมือง สภาปฏิรูปแห่งชาติ หรือ สปช. กล่าวว่า ขณะนี้ คณะกรรมาธิการปฏิรูปการเมือง กำลังประมวลความเห็นของกรรมาธิการ เพื่อจัดทำคำขอแก้ไขเพิ่มเติมร่างรัฐธรรมนูญ โดยวันพรุ่งนี้ (11 พ.ค.) กำหนดให้กรรมาธิการแจ้งความประสงค์เพื่อขอแก้ไขในประเด็นใดบ้าง จากนั้นคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาจัดทำประเด็นคำขอแก้ไขเพิ่มเติมร่างรัฐธรรมนูญ ของคณะกรรมาธิการปฏิรูปการเมืองจะพิจารณาประเด็นที่ขอแก้ไขเพิ่มเติมก่อนส่ง คำขอแก้ไขภายในวันที่ 25 พ.ค.นี้// //

Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.