เห็นมนุษย์ต่างดาว ภายใน 10 ปีนี้
 


เห็นมนุษย์ต่างดาว ภายใน 10 ปีนี้


เห็นมนุษย์ต่างดาว ภายใน 10 ปีนี้

นักวิทยาศาสตร์เอกขององค์การอวกาศสหรัฐฯ ได้กล่าวทำนายไว้ว่า มนุษย์จะเจอเค้าลางของมนุษย์ต่างดาว ภายในเวลาไม่เกินปี พ.ศ.2568 นี้ หลังจากนั้นต่อไปอีกสักระหว่าง20 ถึง 30 ปี มนุษย์ก็อาจจะได้พบหน้าค่าตาของมนุษย์ต่างดาวตัวจริง

นายเอนเลน สโตแฟน ผู้เป็นหัวหน้าคณะนักวิทยาศาสตร์ กล่าวว่า ผมเชื่อว่าเราจะได้พบเค้าลางของชีวิตบนโลกอื่นภายในทศวรรษนี้ และต่อไปอีกไม่เกิน 20 ถึง 30 ปี ถึงจะได้พบหลักฐานชัดเจนในเรื่องนี้

เขารายงานว่า ทุกวันนี้เราพอจะได้ร่องรอยบ้างแล้วว่าควรจะค้นหาทางไหน และควรจะหาดูอะไร ส่วนใหญ่เราก็พบวิธีที่จะทำการค้นหามากแล้ว คิดว่าเรากำลังไปถูกทางอย่างแน่นอน เขายังบอกอย่างหนักแน่นต่อไปว่า เชื่อมั่นว่าจะได้พบร่องรอยของชีวิตภายในเวลาค่อนข้างเร็วไม่ช้านี้ ไม่ว่าจะเป็นชีวิตที่อยู่ในสุริยจักรวาล เดียวกันกับเรา หรือต่างสุริยจักรวาลอันอื่นก็ตาม

“ข้าพเจ้าเชื่อว่า ไม่ว่าจะพบอยู่ในน้ำแข็งบนดวงจันทร์ หรือบนดาวอังคาร หรืออาจจะอยู่บนดาวเคราะห์รอบๆบริวารของดวงอาทิตย์ใกล้เคียงดวงใดดวงหนึ่งก็ได้”



// //

Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.