‘แอพคุณลูก’ ตัวช่วยคุณแม่ยุคใหม่
 


‘แอพคุณลูก’ ตัวช่วยคุณแม่ยุคใหม่


‘แอพคุณลูก’ ตัวช่วยคุณแม่ยุคใหม่
เปิดตัวโมบายแอพพลิเคชั่นและเว็บแอพพลิเคชั่น “KhunLook” (คุณลูก) ช่วยในการดูแล ประเมิน ติดตาม การเจริญเติบโต พัฒนาการและสุขภาพของเด็กปฐมวัย

ผศ.พญ.รสวันต์ อารีมิตร กุมารแพทย์จากภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หนึ่งในผู้ริเริ่มโครงการพัฒนาแอพพลิเคชั่น “KhunLook” เปิดเผยว่า แอพพลิเคชั่นดังกล่าว เกิดจากความร่วมมือของทีมกุมารแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ ทีมทันตแพทย์เด็ก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับทีมนักวิจัยห้องปฏิบัติการวิจัยระบบและข้อมูลสุขภาพ (HDA) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) โดยได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยจากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

โดย “KhunLook” เป็นแอพพลิเคชั่น ที่ช่วยในการดูแล ประเมิน ติดตาม การเจริญเติบโต พัฒนาการและสุขภาพของเด็กปฐมวัย (แรกเกิด ถึงก่อน 6 ขวบ) โดยเน้นให้พ่อแม่ ผู้ปกครองและครูปฐมวัย มีบทบาทสำคัญในการเลี้ยงดูลูกและเด็กเล็กร่วมกับแพทย์และบุคลากรทางสาธารณสุข แอพนี้สามารถช่วยประเมินสุขภาพ และให้คำแนะนำในการกระตุ้นพัฒนาการของเด็กได้ในเบื้องต้น แจ้งเตือนนัดหมาย กิจกรรมที่ควรติดตาม เก็บบันทึกภาพได้ตั้งแต่ข้อมูลการคลอด การดูแลสุขภาพลูก การเจริญเติบโต ภาวะทางโภชนาการ พัฒนาการ สุขภาพช่องปากและฟัน และการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันตามวัย

นอกจากนี้ ยังมีคำแนะนำจากกุมารแพทย์และทันตแพทย์ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของเด็กได้อย่างเต็มศักยภาพ ลดความเสี่ยงต่อปัญหาพัฒนาการล่าช้า

...เสมือนมีสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก ที่พกพาไปได้ตลอดเวลา แถมยังแจ้งเตือนได้อีกด้วย...

ผู้สนใจสามารถโหลดแอพ KhunLook ได้ทั้งระบบปฏิบัติการไอโอเอสและแอนดรอยด์ รวมถึงสามารถใช้ผ่านเว็บได้ที่ www.khunlook. com

ทีมวิจัยบอกอีกว่า ยังมีโครงการพัฒนาแอพพลิเคชั่นอย่างต่อเนื่อง โดยในอนาคตจะพัฒนาแอพ ในโหมดสำหรับแพทย์และบุคลากรทางสาธารณสุข ที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับผู้ปกครองและครูเพื่อบูรณาการความรู้ การดูแลเด็กให้ครบทุกองค์ประกอบร่วมกัน.// //

Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.