พบใหม่โครงกระดูกมนุษย์บ้านดอนธงชัย
 


พบใหม่โครงกระดูกมนุษย์บ้านดอนธงชัย


พบใหม่โครงกระดูกมนุษย์บ้านดอนธงชัย
วันนี้ (12 มี.ค.) น.ส.พิมพ์นารา กิจโชติประเสริฐ หัวหน้ากลุ่มโบราณคดี สำนักศิลปากรที่ 10 ร้อยเอ็ด กรมศิลปากร เปิดเผยว่า สำนักศิลปากรที่ 10 ร้อยเอ็ด ได้ดำเนินการขุดค้นทางโบราณคดีในโครงการอนุรักษ์และพัฒนามรดกโลกบ้านเชียง บ้านดอนธงชัย ต.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร ระยะที่ 4 ตั้งแต่ วันที่ 5 ม.ค.-31 มี.ค. 2558 เพื่อศึกษาปริมาณความหนาแน่นของโบราณวัตถุของบ้านดอนธงชัยภายในวัดชัยมงคล จ.สกลนคร เพื่อการผลักดันจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง ซึ่งจากการขุดหลุมในพื้นที่ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของวัดชัยมงคลขึ้นใหม่ เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา จำนวน 2 หลุม เพื่อสืบค้นหลักฐานทางโบราณคดี โดยนักโบราณคดีได้ทำการขุดหลุมขุดค้น ขนาด 3x6 เมตร ลึกลงไปประมาณ 1 เมตร พบหลักฐานสำคัญเกี่ยวกับการตั้งถิ่นฐานของคนในอดีตเป็นหลุมฝังศพ ที่มีโครงกระดูกมนุษย์ลักษณะนอนหงายเหยียดยาว มีปลวกกัดกินกระดูกบางส่วน จึงทำให้ยังไม่สามารถวิเคราะห์เพศได้ รวมทั้งมีเศษฟันหน้า และฟันกรามกระจายอยู่บริเวณส่วนคางด้วย

น.ส.พิมพ์นารา กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ยังพบเศษภาชนะดินเผา ทั้งสภาพสมบูรณ์ และแตกละเอียด กระจายตัวอยู่ปลายเท้าและยังมีขวานสำริดอยู่ข้างลำตัว ขณะที่เหนือกะโหลกศีรษะ พบภาชนะหม้อดินเผา 2 ใบ ปากประกบกันมีลายขูดขีดสีแดงเป็นคดโค้งภายใน คาดว่ามีการบรรจุศพทารกเอาไว้ สันนิษฐานเป็นการฝังศพตามความเชื่อและประเพณีในยุคสมัยสำริด อายุราว 3,500 ปี ซึ่งคนสมัยก่อนมักมีการนำภาชนะดินเผามาวางเรียงตามปลายเท้า และรอบศพเพื่ออุทิศให้ผู้ตายนำไปใช้ในโลกหน้า จึงถือเป็นหลักฐานสำคัญในการศึกษาอ้างอิงแหล่งโบราณคดีที่เชื่อมโยงกับกลุ่มวัฒนธรรมบ้านเชียงได้เป็นอย่างดี

หัวหน้ากลุ่มโบราณคดี สำนักศิลปากรที่ 10 กล่าวต่อไปว่า ทางเจ้าหน้าที่จะทำการแต่งโครงกระดูกให้เรียบร้อย ก่อนที่จะนำขึ้นมาวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ตามหลักวิชาการ ซึ่งคงต้องใช้เวลาระยะหนึ่งในการตรวจพิสูจน์ ส่วนโบราณวัตถุต่างๆ ที่พบก็จะนำมาแยกประเภทชิ้นส่วนแล้วล้างทำความสะอาด หากชิ้นใดสามารถประกอบกันได้ก็จะนำมาประกอบและอนุรักษ์ เพื่อจัดแสดงให้ความรู้แก่ประชาชนภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง ส่วนชิ้นที่มีสภาพไม่สมบูรณ์ก็จะนำไปฝังกลบในพื้นที่เดิมไว้ อย่างไรก็ตามขณะนี้ได้มีการจัดทำแผนแม่บทอนุรักษ์ และพัฒนาพิพิธภัณฑ์บ้านเชียง เพื่อเปิดพื้นที่แหล่งโบราณคดีบ้านดอนธงชัย เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยวางแผนร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.) สว่างแดนดิน ให้เข้ามาช่วยดูแลอนุรักษ์พื้นที่และประชาสัมพันธ์ให้คนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมอนุรักษ์ พร้อมเปิดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าชม รวมถึงจะร่วมกับโรงเรียนต่างๆ เพื่อให้ครูและนักเรียนเข้ามาอบรมตลอดจนบรรจุการเรียนรู้แหล่งโบราณคดีเป็นหลักสูตรท้องถิ่น เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้แหล่งประวัติศาสตร์ของตนเอง และในอนาคตจะขยายผลไปยังจังหวัดใกล้เคียงด้วย.// //

Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.