มก.หวังรับตรงปี58ได้ยอดเด็กตามเป้า
 


มก.หวังรับตรงปี58ได้ยอดเด็กตามเป้า


มก.หวังรับตรงปี58ได้ยอดเด็กตามเป้า
วันนี้ (12 มี.ค.) ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(มก.) บางเขน ได้มีการสอบสัมภาษณ์นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในระบบรับตรงกลาง มก. หรือ KU Admission ประจำปีการศึกษา 2558 ซึ่งเป็นการรับรวมทุกวิทยาเขตเป็นครั้งแรก ประกอบด้วย วิทยาเขตบางเขน วิทยาเขตกำแพงแสน วิทยาเขตศรีราชา และวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร โดย ผศ.ดร.จเร เลิศสุดวิชัย รองผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล มก. กล่าวว่า ในปีนี้มีคณะที่เปิดรับตรงกลาง มก. ใน 4 วิทยาเขต จำนวน 28 คณะ 184 สาขา รับได้ จำนวน 5,118 คน ขณะที่มีนักเรียนมาสมัครทั้งสิ้น จำนวน 46,398 คน มีสิทธิ์สัมภาษณ์ จำนวน 5,485 คน หลังจากที่รับสมัครร่วมกันแล้วแต่ละวิทยาเขตจะไปสอบสัมภาษณ์กันเอง ซึ่งในส่วนของวิทยาเขตบางเขน รับนิสิตได้ 2,858 คน มีสิทธิ์สัมภาษณ์ 4,146 คน มาสอบสัมภาษณ์ 2,670 คน

ผศ.ดร.จเร กล่าวต่อไปว่า การสอบสัมภาษณ์ในภาพรวมเรียบร้อยดีอย่างไรก็ตามการรับตรงทุกปีจะได้เด็กไม่ตามเป้าหมาย โดยรับได้เพียง 60%เพราะเด็กจะมีทางเลือกหลายทางในการเข้าศึกษา ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงต้องเรียกสอบสัมภาษณ์เผื่อไว้ และการรับตรงของ มก.ปีนี้จะพิเศษกว่าปีที่แล้ว โดยการรับสมัครจะมี 2 รูปแบบจากเดิมมีรูปแบบเดียว คือ รูปแบบที่ 1 ผู้สมัครเลือกได้ไม่เกิน 4 อันดับ โดยผู้สมัครจะได้รับการพิจารณาตามอันดับการเลือกจนครบทุกอันดับ แต่จะไม่มีสิทธิได้รับการพิจารณาเป็นอันดับสำรองและ รูปแบบที่ 2 ผู้สมัครเลือกได้ 1 อันดับ และขอรับการพิจารณาเป็นอันดับสำรองในกรณีถ้าผู้สมัครไม่ผ่านการคัดเลือกในรอบแรก จะได้รับการพิจารณาเป็นอันดับสำรอง โดยเรียงตามลำดับคะแนนในสาขาวิชาที่สมัครซึ่งการพิจารณาจำนวนในการเรียกอันดับสำรองนั้น ทางคณะ/สาขาวิชาที่ประกาศรับจะพิจารณาตามความเหมาะสมหลังจากนี้วันที่ 17 มี.ค.นี้ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์รอบที่ 1 จากนั้นวันที่ 20 มี.ค.จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เฉพาะรายชื่อสำรองกรณีที่เลือก 1 อันดับวันที่ 23-25 มี.ค. สอบสัมภาษณ์ วันที่ 9 เม.ย. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ทางwww.admission.ku.ac.th

“มหาวิทยาลัยหวังว่าการเพิ่มการเลือกอันดับสำรอง จะทำให้ได้เด็กที่ตั้งใจจริงๆว่าจะเรียนในคณะไหน เมื่อได้จะไม่เกิดการสละสิทธิ์ และทำให้มหาวิทยาลัยได้เด็กตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ขณะที่เด็กที่เลือก 4 อันดับ ถ้าไม่ได้อันดับที่ต้องการอาจจะสละสิทธิ์ อย่างไรก็ตามถ้ามหาวิทยาลัยยังไม่ได้จำนวนรับนิสิตตามที่ตั้งไว้จะไปเพิ่มจำนวนรับในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาด้วยระบบกลางการรับนิสิตนักศึกษา หรือ แอดมิชชั่นกลาง ” ผศ.ดร.จเร กล่าว.// //

Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.