5 เทรนด์เทคโนโลยีที่มีผลต่อธุรกิจดิจิตอลในอนาคต
 


5 เทรนด์เทคโนโลยีที่มีผลต่อธุรกิจดิจิตอลในอนาคต


5 เทรนด์เทคโนโลยีที่มีผลต่อธุรกิจดิจิตอลในอนาคต

วันนี้ (12มี.ค.) บริษัท เอคเซนเชอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านจัดการการบริหารเทคโนโลยี จัดแถลงข่าวการประเมินแนวโน้มเทคโนโลยีประจำปี2558 โดย นายนิค จอห์น ซามูเอล เทเลอร์ กรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีของเอคเซนเชอร์ภูมิภาคอาเซียน และกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีใหม่ภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก เปิดเผยว่า ภายในปี 2020 ตลาดในภูมิภาคอาเซียนจะมีขนาดเศรษฐกิจสูงถึง 3 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ เป็นเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับ 6 ของโลกและมีผู้บริโภคใหม่สูงถึง100 ล้านคน ส่งผลให้เกิดการใช้จ่ายเพิ่มอีก 7.7แสนล้านเหรียญฯ ส่งผลให้องค์กรธุรกิจจำนวนมากกำลังปรับตัวนำเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์เพื่อปรับตัวเข้าสู่ธุรกิจดิจิตอล พร้อมพัฒนาความสัมพันธ์ด้านดิจิตอลทั้งกับลูกค้าผู้ใช้สินค้าหรือบริการซัพพลายเออร์ พันธมิตรทางการค้าแหล่งข้อมูลต่างๆเพื่อให้เกิดการพัฒนาตลาดใหม่ๆ

สำหรับในประเทศไทยก็มีการเปลี่ยนแปลงเช่นกันโดยมีจำนวนผู้ใช้บริการโทรศัพท์มือถือถึง 96 ล้านเลขหมาย และมีจำนวน 73%เข้าถึงช่องทางออนไลน์ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ และมีจำนวน 99% ที่ใช้ช่องทางออนไลน์อย่างน้อยหนึ่งช่องทาง และมีจำนวน 47% ที่อ่านข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการทางเว็บไซต์ของสังคมออนไลน์เป็นประจำ ขณะที่จำนวน 45% ที่จะเปลี่ยนแบรนด์ทันทีถ้าบริการหรือโซลูชั่นที่มาซัพพอร์ตไม่ตรงกับความต้องการ

น.ส.นิธินันท์ สมบูรณ์วิทย์ กรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีเอคเซนเชอร์ ประเทศไทย กล่าวว่า เศรษฐกิจกำลังปรับเปลี่ยนไปสู่ระบบที่เรียกว่าเศรษฐกิจแบบผนึกกำลัง หรือ WE Economy ที่มุ่งเน้นการสร้างพันธมิตรระหว่างอุตสาหกรรมส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตลาดวิธีการทำงาน นำอุปกรณ์ดิจิตอลต่างๆเข้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อยอดกับเครือข่ายที่มีร่วมกันสร้างระบบใหม่ที่เรียกว่า“ระบบนิเวศด้านดิจิตอล”

สำหรับแนวโน้มแทคโนโลยีที่กำลังมาแรง 5 เทรนด์ คือ 1.The Internet of Me หรือ โลกที่รู้จักและเข้าใจความต้องการของคุณคือยุคที่อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆมีระบบที่เชื่อมต่อกันผู้บริโภคต้องการเทคโนโลยีที่ฉลาดและเข้าใจความต้องการของตนมากขึ้นองค์กรต่างๆจึงต้องเสนอประสบการณ์นั้นก่อนคู่แข่งซึ่งจะส่งผลให้องค์กรมีชื่อติดปากลูกค้าและสามารถเข้าถึงลูกค้าทุกระดับ

2.เศรษฐกิจที่เน้นผลสัมฤทธิ์ คือ การทำให้คุณภาพของสินค้าและบริการเปลี่ยนไปองค์กรยุคใหม่ต้องหาความร่วมมือจากพันธมิตรโดยฮาร์แวร์ที่เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายจะช่วยให้ธุรกิจรู้ว่าลูกค้าต้องการอะไรซึ่งอาจไม่ใช่สินค้าและบริการแต่เป็นผลลัพธ์ในแบบที่ลูกค้าต้องการซึ่งการเสนอผลลัพธ์ที่ดีกว่าจะเป็นการเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ

3.การปฏิวัติแพลตฟอร์ม โดยแพลตฟอร์มดิจิตอลจะทำหน้าที่ให้องค์กรสร้างออกแบบ และพัฒนาและนำเสนอแอพพลิเคชั่นที่สอดรับกับความท้าทายในอุตสาหกรรมต่างๆที่จะช่วยให้มีโอกาสทางธุรกิจและทำกำไรได้มากขึ้น

4.องค์กรอัจฉริยะ ซึ่งปัจจุบันซอฟต์แวร์ได้รับการพัฒนาเพื่อช่วยให้พนักงานตัดสินใจได้เร็วและแม่นยำยิ่งขึ้นองค์กรที่มีวิสัยทัศน์จะใช้ประโยชน์จากศักยภาพและซอฟท์แวร์อัจฉริยะช่วยยกระดับมาตรฐานและประสิทธิภาพขององค์กร และ 5.ทีมงานพันธุ์ใหม่ เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างคนและเครื่องจักรอัจริยะที่ต้องมีความสามารถมากขึ้นธุรกิจที่จะประสบความสำเร็จต้องนำเอาศักยภาพของทั้งสองมาใช้ให้เกิดประโยชน์และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด.// //

Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.