กรุงเก่าขนผลไม้เลี้ยงโต๊ะจีน"วันช้างไทย"
 


กรุงเก่าขนผลไม้เลี้ยงโต๊ะจีน"วันช้างไทย"


กรุงเก่าขนผลไม้เลี้ยงโต๊ะจีน

เมื่อวันที่ 13 มี.ค. ที่หมู่บ้านช้างเพนียดหลวง ต.สวนพริก อ.พระนครศรีอยุธยา นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ ผวจ.พระนครศรีอยุธยา นายลายทองเหรียญ มีพันธุ์เจ้าของวังช้างอยุธยาแลเพนียด นำช้างจำนวนกว่า70 เชือก พร้อมด้วยควาญช้าง ประกอบพิธีไหว้ศาลปะกำช้าง สถานที่ประดิษฐานเชือกบาศ (เชือกปะกำ) เชือกครูที่ใช้สำหรับจับช้างมาตั้งแต่ครั้งโบราณ ที่ครูอาจารย์ได้มอบให้ไว้เป็นที่กราบไหว้สักการะเนื่องใน “วันช้างไทย”เพื่อความเป็นสิริมงคลและอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขของชาวช้างโดยมี พระครูเกษม จันทวิมลเจ้าอาวาสวัดป้อมรามัญ จ.พระนครศรีอยุธยา ประพรมน้ำมนต์ให้กับช้าง และควาญช้างด้วยพร้อมร่วมกันลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา กับวังช้างอยุธยาแลเพนียด ในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาบริบทอยุธยาเกี่ยวกับ“ช้าง” สำหรับนักเรียนระดับอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป

นายลายทองเหรียญ กล่าวว่าวันนี้ถือเป็นวันที่ระลึกถึงช้างไทย และเป็นการยกย่องให้เกียรติว่าเป็นสัตว์ที่มีความสำคัญอีกครั้งนอกเหนือจากเกียรติที่ช้างเคยได้รับในอดีต ไม่ว่าจะเป็นช้างเผือกในธงชาติหรือช้างเผือกที่เป็นสัญลักษณ์ของประเทศ หรือสัตว์คู่พระบารมีของพระมหากษัตริย์ ซึ่งวังช้างอยุธยามุ่งมั่นและตั้งปณิธานที่จะสร้างภาพลักษณ์ให้ช้างไทยสู่สายตาชาวโลกให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่คงไว้แห่งวัฒนธรรมการเลี้ยงช้างและคนกับช้างอยู่ด้วยกันมากว่า 1,000 ปี ซึ่งวันนี้พบว่ามีคนรักษ์ช้างจำนวนหลายร้อยคนจากหลายจังหวัดนำอาหารมาเลี้ยงช้างสร้างบรรยากาศความสนุกสนานภายในงาน

ขณะเดียวกันนายสุรชัย อจลบุญ ผอ.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า ทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพระนครศรีอยุธยาได้จับมือสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 สระบุรี อำนวยความสะดวกให้กับผู้มีงาช้างบ้านไว้ในครอบครอง แจ้งการครอบครองภายใน 21 เม.ย.นี้ โดยในขณะนี้ได้ออกประกาศแจ้งให้ผู้ที่มีงาช้างบ้านไว้ในครอบครองต้องแจ้งการครอบครองภายในวันที่ 21 เม.ย. นี้ ตามพระราชบัญญัติงาช้างเพื่อให้เป็นไปตามประกาศของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชซึ่งต้องนำหลักฐานการได้มา ทั้งเรื่องของตั๋วรูปพรรณ หรือเอกสารที่แสดงว่าช้างที่ครอบครองได้มาจากช้างตามกฎหมายว่าด้วยสัตว์พาหนะ

ล่าสุดได้ร่วมมือกับสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 สระบุรี รับคำขอเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชน ซึ่งพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาสามารถยื่นแบบได้ที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพระนครศรีอยุธยาซึ่งได้ประสานกับสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 สาขาสระบุรีรับคำขอเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชน หรือติดต่อได้ที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรุงเทพฯ.// //

Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.