คนเชียงรายนับหมื่น แห่ตักบาตร เป็งปุ๊ด วันมาฆบูชา
 


คนเชียงรายนับหมื่น แห่ตักบาตร เป็งปุ๊ด วันมาฆบูชา


คนเชียงรายนับหมื่น แห่ตักบาตร เป็งปุ๊ด วันมาฆบูชา

คนเชียงรายนับหมื่น แห่ตักบาตรเป็งปุ๊ดวันมาฆบูชา เชื่อได้ทำบุญตักบาตรในวันนี้จะเป็นสิริมงคล มีโชคลาภแก่ชีวิตตลอดทั้งปี

เมื่อเวลา 00.10 น. วันที่ 4 มี.ค.58 ที่บริเวณหน้าวัดมิ่งเมือง ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย เทศบาลนครเชียงราย ได้จัดประเพณีพิธีตักบาตรวันเป็งปุ๊ด (ตักบาตรเที่ยงคืน) วันขึ้น 15 ค่ำ ตรงกับวันพุธ ตามคติความเชื่อในการบูชาพระอุปคุตของชาวเหนือ ที่รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมมาจากประเทศพม่า ซึ่งปีนี้ตรงกับวันมาฆบูชา มีประชาชนชาวเชียงรายมารอตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระภิกษุสามเณร ตั้งแต่เวลา 22.00 น. วันที่ 3 มี.ค. จำนวนกว่า 20,000 คน ตลอดเส้นทางถนนบรรพปราการ จากหน้าวัดมิ่งเมืองผ่านหอนาฬิกาเฉลิมพระเกียรติฯ ไปถึงแยกประตูสลี ระยะทาง 2 กม. ด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส่กันถ้วนหน้า เพราะมีความศรัทธาเชื่อว่า ได้ทำบุญตักบาตรในวันนี้จะเป็นสิริมงคล มีโชคลาภแก่ชีวิตตลอดทั้งปี

ที่อาคารศาลามิ่งจอมเมือง ภายในวัดมิ่งเมือง พระครูโสภณศิลปาคม เจ้าอาวาสวัดมิ่งเมือง และพระเถระจำนวนรวม 9 รูป สวดเจริญพระพุทธมนต์ จากนั้น นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย อัญเชิญพระอุปคุตขึ้นรถบุษบกตามด้วยขบวนแห่ตุงแบบล้านนาโบราณ เคลื่อนขบวนนำพระภิกษุสามเณรกว่า 300 รูป ออกบิณฑบาต รับข้าวสารอาหารแห้งจากพุทธศาสนิกชนที่รอใส่บาตรกันเนืองแน่นทั้งสองฝั่งถนน ใช้เวลานานกว่า 2 ชม.

คนเชียงรายจำนวนมาก แห่รอตักบาตรพระวันมาฆบูชา

พระครูโสภณศิลปาคมกล่าวว่า ประเพณีการตักบาตรเป็งปุ๊ดเป็นประเพณีที่ชาวล้านนายึดปฏิบัติมาแต่โบราณ เชื่อว่าพระอุปคุตซึ่งเป็นพระอรหันต์ที่ปฏิบัติธรรมบำเพ็ญภาวนาอยู่ใต้สะดือทะเล ขึ้นมาเพื่อโปรดสัตว์ญาติโยมในทุกวันพุธที่ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ ซึ่งปีนี้ตรงกับวันมาฆบูชา จึงมีประชาชนจำนวนมากออกมาทำบุญ// //

Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.