เงินทองไหลมา! หมอช้างแนะไหว้ขอพรพระอุปคุต เสริมทรัพย์รับมาฆบูชา
 


เงินทองไหลมา! หมอช้างแนะไหว้ขอพรพระอุปคุต เสริมทรัพย์รับมาฆบูชา


เงินทองไหลมา! หมอช้างแนะไหว้ขอพรพระอุปคุต เสริมทรัพย์รับมาฆบูชา

วันนี้เป็นวันมาฆบูชาหรือวันพระใหญ่ ตรงกับวันที่ 4 มีนาคม 2558 พุทธศาสนิกชนนิยมออกไปทำบุญ ไหว้พระ และเวียนเทียน แต่ถ้าจะให้ดี อย่าลืมสวดมนต์ขอพรเรื่องโชคลาภรับปีแพะทองกันด้วย

เนื่องจากวันมาฆบูชาปีนี้มีความพิเศษกว่าปีที่ผ่านๆ มา โดย หมอช้าง ทศพร ศรีตุลา ได้บอกผ่าน ไทยรัฐออนไลน์ ว่าเป็นปีที่วันมาฆบูชาตรงกับวันเพ็ญและตรงกับวันพุธด้วย ซึ่งคนโบราณเชื่อกันว่าพระอุปคุต จะข้ึนมาจากสะดือทะเล จึงนิยมบูชาท่านเพื่อขอพรเรื่องโชคลาภในวันนี้

หมอช้าง แนะขอพรพระอุปคุต

สำหรับการสวดมนต์เพื่อขอพรพระอุปคุตนั้น ให้นำพระอุปคุตมาตั้งไว้เพื่อบูชา หรือสำหรับผู้ที่ไม่มีพระอุปคุต ให้ตั้งจิตถึงท่านแล้วสวดมนต์ตามบทได้เลย โดยสวดตามลำดับ ดังนี้

1. ตั้งนะโม 3 จบ

นะโม ตัสสะ ภัควะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ

2. สวดคาถาบูชาพระอุปคุต

อุปะคุตโต จะ มะหาเถโร สัมพุทเธ นะ วิยากะโต มารัญจะ มาระพะลัญจะ โสอิทา นิมะหาเถโร นะมัสสิตตะวา ปะติฏฐิโต
อะหัง วันทามิ อิทาเนวะ อุปะคุตตัง จะมะหาเถรัง ยัง ยัง อุปะทะวัง ชาตัง วิธัง เสติ อะเสสะโต มะหาลาภัง ภะวันตุเม ฯ

3. สวดคาถาขอลาภพระอุปคุต

มหาอุปคุตโต จะ มหาลาโภ พุทโธลาภัง สัพเพชะนา พะหูชะนา ราชาปุริโส อิถีโยมานัง นะโม โจรา
เมตตาจิตตัง เอหิจิตติจิตตัง ปิยังมะมะ สะเทวะกัง สะพรหมมะกัง มนุสสานัง สัพพะลาภัง ภะวันตุ เม ฯ
เอหิจิตติจิตตัง พันธะนัง อุปะคุโต จะ มหาเถโร พุทธะสาวะกะ อานุภาเวนะ มาระวิชะยะ นิระภะยะ เตชะปุญณะตา
จะเทวะตานัมปิ มะนุสสานันปิ เอหิจิตตัง ปิยังมะมะ อิมังกายะ พันธะนัง อะทิถามิ ปะอัยยิสสุตัง อุปัจสะอิ

พระอุปคุต
ไหว้พระอุปคุตขอพรเรื่องโชคลาภ

โดยให้สวดมนต์บทดังกล่าวนี้ช่วงกลางคืน หรือสวดมนต์ก่อนนอนก็ได้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการจะได้มาซึ่งโชคลาภจากการบูชาพระอุปคุตก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคล อย่างไรก็ตาม การสวดมนต์ไหว้พระในวันพระใหญ่แบบนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดี ช่วยสร้างสมาธิ และขัดเกลาจิตใจ ตื่นมาเช้าวันใหม่จะได้มีใจผ่องใสก่อนไปทำงานนะจ๊ะ// //

Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.