รักษาด้วยฮอร์โมน เสี่ยงมะเร็งรังไข่
 


รักษาด้วยฮอร์โมน เสี่ยงมะเร็งรังไข่


รักษาด้วยฮอร์โมน เสี่ยงมะเร็งรังไข่

ทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ดร่วมกับนักวิจัยทั่วโลกอีก 100 คน ได้รู้บทเรียนมาว่า สตรีที่เคยรักษาโรคโดยใช้ฮอร์โมน เพื่อแก้อาการวัยหมดระดู จะเสี่ยงกับการเป็นมะเร็งของรังไข่ แบบที่เป็นกันแพร่หลายที่สุด 1 หรือ 2 แบบ ขึ้นอีกร้อยละ 40 ไม่ว่าจะเคยทำมานานแค่ 1-2 ปี ก็ตาม

นักวิจัยได้ศึกษาจากผู้หญิงชาวทวีปอเมริกาเหนือ ยุโรปและออสเตรเลีย จำนวนรวม 21,488 คน// //

Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.