สธ.สั่งให้คุมเข้ม 19วันเจอ 822ราย ป่วย‘มือเท้าปาก’
 


สธ.สั่งให้คุมเข้ม 19วันเจอ 822ราย ป่วย‘มือเท้าปาก’


สธ.สั่งให้คุมเข้ม 19วันเจอ 822ราย ป่วย‘มือเท้าปาก’

ปลัดกระทรวงสาธารณสุขสั่งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศคุมเข้มโรคมือเท้าปาก หวั่นระบาดหนักช่วงอากาศหนาว ชี้ขึ้นปีใหม่มา 19 วัน ป่วยแล้ว 822 ราย เตือนพ่อแม่ผู้ปกครองสังเกตบุตรหลาน หากพบมีอาการซึม หายใจหอบ ควรรีบนำส่งแพทย์ทันที แนะเข้มงวดเรื่องความสะอาด หมั่นล้างมือ

สาธารณสุขเตือนโรคระบาดในช่วงอากาศหนาว โดยเมื่อวันที่ 25 ม.ค.นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า ขณะนี้ประเทศไทยอยู่ในช่วงฤดูหนาว อากาศหนาวเย็น เอื้อต่อการระบาดของโรคมือเท้าปาก (Hand Foot Mouth Disease) ข้อมูลสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ระบุในรอบ 10 ปี พบโรคมือเท้าปากมีแนวโน้มสูงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีรายงานผู้ป่วยสูงเพิ่มขึ้น 2 ช่วงคือ ม.ค.-มี.ค. และ มิ.ย.-ส.ค. โดยปี 2557 พบผู้ป่วย 65,668 ราย เสียชีวิต 2 ราย พบมากในภาคเหนือและภาคกลาง ส่วนใหญ่เป็นเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 3 ปี เกิดขึ้นในโรงเรียนอนุบาล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและชุมชน เฉพาะกรุงเทพมหานครมีรายงานการระบาดในสถานศึกษา 115 แห่ง พบผู้ป่วยต่ำสุด2ราย สูงสุด 52 ราย ปิดเรียนทั้งโรงเรียน 24 แห่ง และปิดชั้นเรียนบางส่วน 44 แห่ง ต้นปี 2558 ตั้งแต่วันที่ 1-19 ม.ค. พบเด็กป่วยโรคมือเท้าปาก 822 ราย ส่วนใหญ่ในศูนย์เด็กเล็ก สูงสุดในภาคเหนือ รองลงมาคือภาคใต้

ปลัด สธ.กล่าวอีกว่า ได้กำชับให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลทุกแห่งเฝ้าระวังป้องกันโรคอย่างใกล้ชิด รวมทั้งประสานกับกรุงเทพมหานคร ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือน และขอความร่วมมือผู้ปกครอง ครูพี่เลี้ยงเด็ก เข้มงวดเฝ้าระวังและป้องกันโรคมือเท้าปาก โดยยึดหลักสุขอนามัยที่ดีคือ กินอาหารปรุงสุกใหม่ ใช้ช้อนกลาง หมั่นล้างมือ ทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องใช้ ของเล่นเด็ก และให้ครูช่วยตรวจสุขภาพเด็กนักเรียนทุกเช้า หากพบว่าเด็กมีไข้หรือพบตุ่มใสขึ้นที่ฝ่ามือ นิ้วมือ ฝ่าเท้า หรือตุ่มในปาก ในกระพุ้งแก้ม ให้แยกเด็กออก และแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่อยู่ในพื้นที่ เพื่อให้เด็กได้รับการดูแลอย่างถูกต้อง และควบคุมโรคไม่ให้แพร่ระบาด

ด้าน นพ.โสภณ เมฆธน อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ในช่วงอากาศหนาวเย็น จะมีความเสี่ยงเกิดโรคมือเท้าปากได้สูง เนื่องจากเด็กๆมักจะไม่ค่อยชอบล้างมือ ทำให้เชื้อโรคแพร่ติดกันได้ง่าย โรคมือเท้าปาก เกิดจากเชื้อไวรัสในกลุ่มเอนเทอโรไวรัส เชื้อจะติดมากับมือที่สัมผัสกับน้ำมูก น้ำลาย น้ำในตุ่มพอง หรือแผลและอุจจาระของผู้ป่วย ส่วนใหญ่มักพบในเด็กเล็ก อาการป่วยจะเริ่มจากมีไข้และมีตุ่มพองเกิดขึ้นในปาก ที่ฝ่ามือหรือผิวหนัง ส่วนใหญ่อาการไม่รุนแรง จะหายป่วยได้เองภายใน 7-10 วัน// //

Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.