ชาวสวนผึ้งร้องศูนย์ดำรงธรรมถูกปิดฝาย
 


ชาวสวนผึ้งร้องศูนย์ดำรงธรรมถูกปิดฝาย


ชาวสวนผึ้งร้องศูนย์ดำรงธรรมถูกปิดฝาย
เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 24 ม.ค. ที่ศูนย์ดำรงธรรม บริเวณชั้นสองศาลากลาง จ.ราชบุรี นายภูริเนเต็กประธานกรรมการกลุ่มผู้ใช้น้ำ ฝายน้ำบ้านทุ่งแฝก ต.สวนผึ้งพร้อมชาวบ้านกว่า 50 คน ร่วมชุมนุม เพื่อร้องเรียน กรณีผู้ประกอบการรีสอร์ทใน อ.สวนผึ้ง สร้างฝายกั้นลำน้ำ จนทำให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน โดยนายภูริ กล่าวว่า ที่ผ่านมาชาวบ้านอาศัยน้ำจากลำห้วยบ้านบ่อ ต.สวนผึ้ง ในการอุปโภค บริโภค และการเกษตร มาโดยตลอด แต่ระดับน้ำก็ลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 53 ซึ่งจากการสำรวจพบว่า สาเหตุหลักมาจากการสร้างฝายกั้นน้ำ ของสวนผึ้งรีสอร์ท ตนจึงทำหนังสือ แจ้งไปยังอำเภอสวนผึ้งเพื่อให้ช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยเสนอแนวทางแก้ปัญหาดังนี้ 1.ให้รีสอร์ทและผู้ประกอบการปล่อยน้ำให้แก่กลุ่มผู้ใช้น้ำ 2.ให้รีสอร์ทและกลุ่มผู้ประกอบการแก้ไขฝายกั้นน้ำ เพื่อเปิดประตูน้ำ โดยการออกแบบที่ถูกต้องตามหลักวิชาการและให้ฝายหรือเขื่อนอยู่ ในการบริหาร จัดการ ควบคุมการใช้น้ำของคณะกรรมการที่มีตัวแทนจาก ผู้ประกอบการรีสอร์ท กลุ่มผู้ใช้น้ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกรมชลประทาน3.ให้รีสอร์ทและผู้ประกอบการดำเนินการแก้ไขดัดแปลงเหมืองฝายให้เสร็จภายในระยะเวลา 6 เดือนนับตั้งแต่เดือนส.ค. 53–ม.ค.54แต่เรื่องก็เงียบไป ส่งผลให้ชาวบ้าน หมู่ 2 หมู่ 7ต.สวนผึ้ง และ หมู่ 2 หมู่ 5 ต.ตะนาวศรี ประมาณ 500 ครัวเรือน ต้องเดือดร้อน เป็นสาเหตุให้วิถีชีวิตชาวบ้านเปลี่ยนไป

นายภูริ กล่าวต่อไปว่า ชาวบ้านไม่สามารถอดทนต่อไปได้ จึงตัดสินใจรวมตัว เข้าร้องเรียนต่อศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด เพื่อให้ช่วยหาทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน โดยให้ส่วนราชการที่มีหน้าที่รับผิดชอบเช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมชลประทานร่วมกับเอกชน อาทิเช่น สวนผึ้งรีสอร์ท ตลาดน้ำสวนผึ้ง เวเนโต้ ที่สร้างฝายและสิ่งกีดขวางรุกล้ำลำน้ำธรรมชาติ ช่วยแก้ไข ปรับปรุง ฝายกั้นน้ำ หรือสิ่งกีดขวางทางน้ำ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม และให้ทางราชการตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำร่วมกับกลุ่มผู้ใช้น้ำ โดยนายสุรพล แสวงศักดิ์ ผวจ.ราชบุรี พล.ต.ต.ฐิติราช หนองหารพิทักษ์ รรท.ผบช.ก. และพล.ต.จักรชัย โมกคสถิตย์ ผบ.กองพลพัฒนาที่ 1 ออกมารับหนังสือจากชาวบ้าน พร้อมแนะให้แจ้งความร้องทุกข์ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ประกอบการรีสอร์ทที่สร้างฝายกั้นน้ำ จนชาวบ้านเดือดร้อน ด้านพล.ต.ต.ฐิติราช กล่าวว่า การที่ชาวบ้าน ลุกขึ้นมาต่อสู้และเรียกร้องให้หน่วยราชการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำและกลุ่มผู้มีอิทธิพลในพื้นที่นั้น ถือเป็นเรื่องที่ดีที่จะได้เข้าดำเนินการปราบปรามกลุ่มผู้มีอิทธิพล โดยบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน ซึ่งต่อไปจะไม่มีที่ยืนให้กับกลุ่มผู้ที่มีอิทธิพลทั้งประเทศ โดยเฉพาะการแอบอ้างเบื้องสูงเพื่อผลประโยชน์ของตนเองและพวกพ้อง โดยจะเริ่มที่จ.ราชบุรี ให้เป็นโมเดลในการกวาดล้างและจะขยายไปทั่วประเทศ.// //

Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.