ธุรกิจการบิน PIM ขยายความสัมพันธ์ แพน ไทย แอร์
 


ธุรกิจการบิน PIM ขยายความสัมพันธ์ แพน ไทย แอร์


 ธุรกิจการบิน PIM ขยายความสัมพันธ์ แพน ไทย แอร์
mavikthumbnails/thumbnails/250x166-images-stories-article2014-3021-jjjj115.jpg">เดินหน้าขยายความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง  สำหรับคณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการธุรกิจการบิน  สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM)  ในการสร้างเครือข่ายเสริมความแข็งแกร่งทางการศึกษา กับการร่วมมือครั้งสำคัญ การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ บริษัท แพน ไทย แอร์ (กรุงเทพ) จำกัด ในการร่วมกันพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา เพื่อให้ตอบโจทย์ต่อความต้องการของตลาดธุรกิจสายการบิน  ในสายงานด้านการบริการทั้งภาคพื้นดินและการบริการบนเครื่องบิน  

โดยความร่วมมือในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณณัชชารีย์  โรจน์ภัทรานันท์ กรรมการผู้จัดการบริษัท แพน ไทย แอร์ (กรุงเทพ) จำกัด  พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.สมโรตม์  โกมลวนิช ผู้ช่วอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และรักษาการคณบดีคณะวิทยาการจัดการ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เป็นประธานในพิธีการลงนาม

จากความเข้มข้นด้านการเรียนการสอนในระบบ  Work-based Education ตามแบบฉบับของPIM  สู่การลงสนามฝึกปฏิบัติงานจริงด้วยการลงมือทำ ผ่านการฝึกจากมืออาชีพตัวจริง อย่างบริษัท แพน ไทย แอร์ (กรุงเทพ)จำกัด นักศึกษาจะได้รับประโยชน์สำหรับการนำความรู้ที่ได้มาบูรณาการด้านการศึกษาและพัฒนาตนเอง  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นมืออาชีพในสายงานธุรกิจการบินคนต่อไป
 

Read : 98 times

*

// //

Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.