ได้เครื่องประหาร มะเร็งของสมอง
 


ได้เครื่องประหาร มะเร็งของสมอง


ได้เครื่องประหาร มะเร็งของสมอง

นักวิทยาศาสตร์โรงเรียนแพทย์ฮาร์วาร์ดของสหรัฐอเมริกา พบวิธีที่จะแปลงเซลล์ตัวอ่อน ให้กลายเป็นเครื่องจักรสังหารมะเร็งสมองลงได้

พวกเขาได้ใช้วิธีการตัดแต่งทางพันธุกรรม ทำให้เซลล์ตัวอ่อนฉีดน้ำพิษซึ่งมีฤทธิฆ่ามะเร็งสมองได้ โดยไม่เป็นอันตรายต่อบรรดา เซลล์ปกติ นักวิจัยแจ้งว่า การทดลองขั้นต่อไป จะทำกับมนุษย์แล้ว และยกให้ว่าวิธีนี้ เป็นวิธีรักษาโรคมะเร็งของอนาคต

วารสารการแพทย์ “เซลล์ตัวอ่อน” เปิดเผยว่า นักวิทยาศาสตร์ได้ค้นคิดหาทางใช้เซลล์ตัวอ่อนรักษาโรคมะเร็ง โดยทำลายแต่มะเร็ง ไม่เกี่ยวข้องกับส่วนอื่น มานานตั้งหลายปีมาแล้ว// //

Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.