ชาวปายต้านนายทุนรุกที่สาธารณะ
 


ชาวปายต้านนายทุนรุกที่สาธารณะ


ชาวปายต้านนายทุนรุกที่สาธารณะ
เมื่อวันที่ 26 ต.ค. กลุ่มพลังมวลชนคนอำเภอปาย จ.แม่ฮ่องสอน 300 คน นำโดยนายประเสริฐ คำมูลใส กำนันตำบลแม่ฮี้ และ ตัวแทนจากเทศบาลตำบลปาย และกลุ่มมวลชนต่าง ๆ ได้รวมตัวกันบริเวณใต้สะพานเชื่อมระหว่างเขตเทศบาลตำบลปายกับ บ้านแม่เย็น ต.แม่ฮี้ อ.ปาย เพื่อเรียกร้องให้ทางคสช.ช่วยดำเนินการระงับการพยายามจะออกเอกสารสิทธิ ในพื้นที่ดังกล่าว จากนั้นเวลา 11.00 น. กลุ่มพลังมวลชน ได้เดินเท้าจากสะพานไปยัง กองพันทหารราบที่ 5 กรมทหารราบที่ 7 ค่ายโสณบัณฑิตย์ เพื่อยื่นหนังสือให้ พ.อ.จรัส ปัญญาดี ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 ซึ่งมอบหมายให้ พ.อ.ชายชาญ ธีระพิเชษฐ์พงษ์ รองผบ.ฉก.ร.7 เป็นผู้รับมอบหนังสือ เข้าร่วมปรึกษาหารือกับตัวแทนชาวบ้าน 10 คน โดยพ.อ.จรัส เปิดเผยว่าหลังจากลงพื้นที่ตรวจสอบที่ดินที่มีปัญหา ตนได้รายงานให้แม่ทัพภาคที่ 3 ทราบ และจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนข้อเท็จจริง ระหว่างราษฎรกับกลุ่มนายทุนซึ่งคาดว่าจะได้ผลสรุปใน 1 เดือน

สำหรับที่ดินเจ้าปัญหาดังกล่าวเดิมเป็นที่ดินที่ทางราษฎรอำเภอปายและหน่วยงานภาครัฐ ได้จัดกิจกรรมธารณะประโยชน์สำหรับชุมชนมานานกว่า 20 ปี เพื่อนำรายได้ไปใช้ในกิจการสาธารณะของชุมชนตำบลแม่ฮี ต่อมาได้มีนายทุนเข้ามาซื้อที่ดินติดกับที่สาธารณะดังกล่าวและได้พยายามดำเนินเรื่องเพื่อขอออกโฉนดที่ดิน โดยอ้างว่าเป็นที่งอก โดยเมื่อปี56 ทางกลุ่มมวลชนในอำเภอปายได้คัดค้านไปแล้วและทางอำเภอปายได้ทำบันทึกยืนยันว่า เป็นพื้นที่สาธารณะและไม่สามารถที่จะออกโฉนดได้ ในปลายปี 57 กลุ่มทุนดังกล่าว จึงพยายามวิ่งเต้นอีกครั้ง และมีการเข้าไปทำการล้อมรั้วที่ดินสาธารณะโดยหลังจากมีการประชุมแล้วได้มีข้อสรุปว่าที่ดินดังกล่าว เป็นที่ดินที่น้ำท่วมถึงในฤดูน้ำตามปกติจึงไม่ครบองค์ประกอบเป็นที่งอกริมตลิ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1308 หากใน 10 ปี ไม่มีน้ำท่วมถึงที่ดินแปลงดังกล่าวซึ่งจากการนับระยะเวลาตั้งแต่น้ำท่วมที่ดิน จนถึงปัจจุบัน พบว่าเหลือเวลาอีกเพียงปีเศษ ก็จะครบ 10 ปีซึ่งกลุ่มทุน จะสามารถออกเอกสารสิทธิ์ในที่สาธารณะได้ทันที.// //

Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.