"องคมนตรี" แนะยกระดับการศึกษาไทยจริงจัง
 


"องคมนตรี" แนะยกระดับการศึกษาไทยจริงจัง"องคมนตรี" ชวนคนไทยช่วยกันเสียสละเพื่อบ้านเมือง ร่วมใจยกระดับการศึกษาชาติ ยึดพระราชดำรัสในหลวง ทำให้ครูรักเด็ก เด็กรักครู สอนเด็กมีน้ำใจกับเพื่อน...

เมื่อวันที่ 13 ต.ค. ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี และประธานมูลนิธิยุวสถิรกุล กล่าวเปิดงานและแนะนำศูนย์จิตวิทยาการศึกษา มูลนิธิยุวสถิรกุล และร่วมปาฐกถาเรื่อง กุญแจในการปฏิรูปการศึกษา The Key of Education Reform ว่า ประเทศไทยเจอกับเส้นทางว่าจะไปทางไหนในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงประเทศ ช่วง 7 เดือนที่ผ่านมา มีความเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนในประเทศมากมาย โดยเฉพาะขณะนี้เรากำลังพูดถึงเรื่องการปฏิรูปการศึกษา จึงได้มีการจัดตั้ง มูลนิธิยุวสถิรกุล แปลว่า มูลนิธิที่มีเจตนาบริสุทธิ์ ต้องการให้เด็กไทยมั่นคงในความดี รู้จักถูกผิด ชั่วดี กล้าหาญที่จะยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง กล้าหาญปฏิเสธความไม่ถูกต้อง เป็นสิ่งที่จะทำให้บ้านเมืองเราก้าวไปสู่เส้นทางที่ถูกต้อง

องคมนตรี กล่าวต่อว่า ต้นปี 2555 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จัดตั้งเป็นกองทุนการศึกษา โดยมีพระราชประสงค์ให้โรงเรียนสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง สร้างความพร้อมและนำความดีเข้าโรงเรียน ขณะนี้ดำเนินการเป็นปีที่ 3 พบความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในโรงเรียนที่เข้าโครงการมากมาย โดยเฉพาะพฤติกรรมไม่ดีลดลง พฤติกรรมที่ดีเพิ่มขึ้น ที่สำคัญพบว่า คะแนนโอเน็ตของโรงเรียนดีขึ้นยกแผงทั้ง 100 เปอร์เซ็นต์ ไม่ใช่แค่เด็กเก่ง 5 เปอร์เซนต์ ทั้งนี้ ได้พระราชทานหลักในการทำงาน 3 ประการ คือ 1 ทำให้ครูรักเด็ก และเด็กรักครู 2 ให้ครูสอนเด็กให้มีน้ำใจกับเพื่อน โดยเด็กเก่งช่วยสอนเพื่อนที่เรียนไม่เก่ง 3 ให้ครูจัดกิจกรรมเด็กทำเป็นหมู่คณะ เพื่อเห็นคุณค่าของความสามัคคี// //

Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.