พัฒนาหมอชิตเก่า
 


พัฒนาหมอชิตเก่า


พัฒนาหมอชิตเก่า
นางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์ ปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผยถึงความคืบหน้าการใช้พื้นที่กรมธนารักษ์ บริเวณหมอชิตเก่ามาแผนพัฒนาเป็นศูนย์คอมเพล็กซ์ และสถานีขนส่งของบริษัทขนส่ง จำกัด (บขส.) ว่า ขณะนี้ได้สรุปรายละเอียดข้อมูลเสนอนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมช.คมนาคม และเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)ในฐานะที่กำกับดูแลพื้นที่เพื่อตัดสินภายใน 2 สัปดาห์

“หลักการต้องมีการจัดระเบียบการขนส่งเพื่อให้สามารถเชื่อมโยงกันได้ โดย บขส.ยังจำเป็นต้องอยู่ใจกลางเมือง จึงต้องมีการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับสภาพของพื้นที่ที่มีอยู่เดิม จะนำเรื่องนี้หารือ นายอาคม รมช.คมนาคม เพื่อการตัดสินใจ โดยเรื่องนี้ต้องให้ระดับนโยบายตัดสินใจ เพราะมีผลกระทบเชื่อมต่อกับอีกหลายโครงการ “  

ส่วนการใช้ประโยชน์พื้นที่ศูนย์คมนาคมพหลโยธินนั้น ที่ผ่านมาสำนักนโยบายแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ได้สรุปแผนการใช้ที่ดินแล้ว เนื่องจาก ร.ฟ.ท.ต้องเร่งรัดการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีแดง ช่วงบางซื่อ-รังสิต และสร้างเป็นที่ตั้งของสถานีกลางบางซื่อ ศูนย์รวมของระบบขนส่งมวลชน  ขณะเดียวกันจะต้องพิจารณาจัดสรรพื้นที่ให้กับ บขส.  ซึ่งจะจัดสรรเฉพาะพื้นที่ที่จำเป็น แต่บขส.ต้องการมีพื้นที่รองรับที่ตั้งสำนักงานและจุดจอดรถด้วย// //

Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.