เร่งยกเครื่องดอนเมือง
 


เร่งยกเครื่องดอนเมือง


เร่งยกเครื่องดอนเมือง

นายประสงค์ พูนธเนศ ประธานกรรมการบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. เปิดเผยถึงความคืบหน้าการปรับปรุงสนามบินดอนเมืองว่า ทอท.จะเร่งจัดทำทีโออาร์ เพื่อเปิดให้บริษัทเอกชนเข้ามาปรับปรุงโครงการขยายความจุอาคารผู้โดยสารสนามบินดอนเมือง ให้เสร็จภายใน 1-2 เดือนนี้ โดยจะเสร็จเร็วขึ้นจากเดิมเดือน พ.ย. 58 เป็นเดือน ส.ค.58 แทน

ทั้งนี้ในร่างทีโออาร์ที่จะเปิดประมูลใหม่ จะมีรายละเอียดการปรับปรุงทั้งสิ้น 23 รายการ ส่วนมากเป็นระบบการบริการพื้นฐานที่ยังไม่เสร็จเรียบร้อย เช่น ระบบไอที คอมพิวเตอร์ ระบบไฟฟ้า บันไดเลื่อน ลิฟต์ และหลุมจอดเทียบเครื่องบิน เป็นต้น โดยงบประมาณเดิมที่เหลือกว่า 1,000 ล้านบาท อย่างไรก็ตามหากปรับปรุงเสร็จจะทำให้สนามบินดอนเมืองรองรับผู้โดยสารได้เพิ่มจากปัจจุบัน 18.5 ล้านคน เป็น 30 ล้านคนต่อปี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของสนามบินดอนเมืองขยายความจุผู้โดยสาร จาก 18.5 ล้านคน เป็น 30 ล้านคน ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ ทอท. ครั้งที่ 11/2556 เมื่อวันที่ 26 มิ.ย.56 โดยมีวงเงินปรับปรุง 3,200 ล้านบาท เพื่อใช้ปรับปรุงอาคารสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบสาธารณูปโภค และระบบสื่อสารสารสนเทศ ในส่วนของอาคารผู้โดยสาร อาคาร 2 อาคารเทียบเครื่องบินหมายเลข 5 และอาคารทางเดินเชื่อมด้านทิศใต้// //

Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.