ภาพเล่าเรื่อง : ปีนัง ความสุขหนึ่งวัน มากกว่า ปีนึง
 


ภาพเล่าเรื่อง : ปีนัง ความสุขหนึ่งวัน มากกว่า ปีนึง


ภาพเล่าเรื่อง : ปีนัง ความสุขหนึ่งวัน มากกว่า ปีนึง

"แตกต่าง แต่ทุกคนสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้" คือคำนิยามที่เรามอบให้เกาะปีนัง ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศมาเลเซีย

ครั้นตั้งแต่วันแรกจวบจนวันสุดท้ายที่เข้าไปยํ่าแผ่นดินนี้ ภาพเล่าเรื่องไทยรัฐออนไลน์เป็นภาพของ ภัทร์ธีรา แก้วบุญเรือง นักข่าวการเมือง อารมณ์ติสต์ ไทยรัฐออนไลน์พาเข้าไปสัมผัสมนต์เสน่ห์ของความแตกต่างทางอารยธรรม ตั้งแต่บ่ายจรดเย็นย่ำ

ตั้งแต่ย่านเมืองจอร์จทาวน์ ในวันที่ร้อนอบอ้าว โดยเมืองหลวงและเป็นศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจและการพัฒนา อีกทั้งเมืองแห่งนี้ยังได้รับรางวัลจาก UNESCO ให้ขึ้นสถานะเป็นเมืองมรดกโลก ที่มีการอนุรักษ์อาคารสถาปัตยกรรมทางประวัติศาสตร์ รวมถึงมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม มีประชากรหลากเชื้อชาติ ได้แก่ ชาวจีนฮกเกี้ยน อินเดีย อาหรับ มาเลเซีย สยาม พม่า ยุโรป และชนชาติอื่นๆ และผู้คนที่นับถือศาสนา อิสลาม พุทธมหายาน ฮินดู คริสต์ อาศัยอยู่รวมกัน

สถานที่แห่งนี้ที่อบอวลไปด้วยกลิ่นอายของอารยธรรมจีนบนถนน Love lane และโบสถ์ของคริสตจักร เมื่อข้ามถนนไปอีกฝั่งเป็นย่าน Little India ที่มีผู้คนเชื้อสายอินเดียอาศัยอยู่เต็มไปหมด - เจ้าของภาพเล่าอย่างออกรส

"ครั้นนั่งรถบัสไต่ไปยังหุบเขา Penang Hill มีหมู่บ้านมุสลิม และวัดของศาสนาพุทธ และฮินดูอยู่ตลอดเส้นทาง ทำให้สัมผัมความหลากหลายตลอดการเดินทาง" 

มีหลายสิ่งที่เรียนรู้ได้จากสองข้างถนน แม้ผู้คนที่นี่มีความแตกต่างทางด้านกายภาพ เชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม และภาษา แต่ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันได้สบายๆ 

พูดง่ายๆ เป็นความแตกต่างที่ไม่ต่างแยก เป็นความรู้สึกที่ผู้มาเยือนรู้สึกว่า เวลาแห่งความสุขในการซึมซับวัฒนธรรมหลากหลายช่างเนิ่นนานกว่า วันเวลาบนหน้าปัดนาฬิกาจริงๆ.

Welcomes to Penang Malaysia, Are you ready?วัดฮินดู ก็มีประดับธงชาติ และธงประจำเมืองด้วยนะจ๊ะ...

วัดฮินดู ในย่าน Little india

St Georges Church ประดับด้วยธงชาติมาเลเซีย และธงประจำเมืองปลิวไสว

วัดมุสลิมอลังการงานสร้าง...

ผู้คนต่างเชื้อชาติบนรถเมล์ ตอนเที่ยงวัน ...

เด็กน้อยชาวอินเดีย สัญชาติมาเลเซีย ส่งยิ้ม...

อาหารเย็น ณ ชุมชนคนจีน ริมถนน LOVE LANE ...

สองผู้เฒ่านั่งคุยกันบนถนน LOVE LANE ...

ย่านกลางเมืองในวันที่สงบ

บ้านเมืองชาวจีนบนถนนทางลงหุบเขา...

หุบเขาปีนัง กับท้องฟ้าสดใส...

ไปเที่ยวรอบโลกกัน!

โบสถ์เซนต์จอร์จ (St Georges Church) ในวันที่ร้อนอบอ้าว ...

แม้ผู้คนต่างนับถือศาสนาที่แตกต่างกัน แต่สามารถอยู่ร่วมกันได้ ...

สวัสดี ปีนัง ฮิลล์ ...


// //

Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.