สช.ย้ำ “รร.เสสะเวชวิทยา” ห้ามลอยแพครู-เด็ก
 


สช.ย้ำ “รร.เสสะเวชวิทยา” ห้ามลอยแพครู-เด็ก


สช.ย้ำ “รร.เสสะเวชวิทยา” ห้ามลอยแพครู-เด็ก
วันนี้ (12 ก.ย.) ดร.บัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร  เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ทางโรงเรียนเสสะเวชวิทยา ได้เข้ามาสอบถามกับทางสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) เกี่ยวกับการขอปิดโรงเรียน เนื่องจากผู้รับใบอนุญาตของโรงเรียนเสียชีวิต และไม่มีทายาทดำเนินกิจการต่อ แต่ในระหว่างนี้ยังเปิดการเรียนการสอนตามปกติ เพราะการจะปิดกิจการโรงเรียนได้นั้น ตาม พ.ร.บ.โรงเรียนเอกชน กำหนดว่า จะปิดกิจการได้ก็ต่อเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษาแล้ว ซึ่งขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 จึงไม่สามารถปิดเรียนในระหว่างนี้ได้แน่นอน ต้องรอให้สิ้นสุดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ก่อน 

เลขาธิการ กช. กล่าวต่อไปว่า ในวันที่ 22 กันยายนนี้ สช. จะเชิญทายาทของโรงเรียนเสสะเวชวิทยา มาชี้แจงข้อเท็จจริงว่าจะดำเนินกิจการต่อไปหรือไม่ หากปิดจริงจะปิดปีการศึกษาใด และต้องหารือเรื่องการดูแลนักเรียน และครูไม่ให้ได้รับผลกระทบกับกรณีดังกล่าว โดยโรงเรียนต้องส่งต่อครู และนักเรียนทุกคนไปทำงาน และเรียนในโรงเรียนที่มีคุณภาพใกล้เคียงกัน จะไปลอยแพทั้งครูและเด็กไม่ได้ ส่วนกรณีที่ผู้ปกครองขอให้เลื่อนการปิดกิจการออกไปเป็นปีการศึกษา 2560 นั้น เรื่องนี้เป็นสิทธิของผู้รับใบอนุญาตว่าจะปิดกิจการเมื่อใด แต่ต้องปิดเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษานั้นๆ 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเร็วๆ นี้ทางโรงเรียนได้ทำหนังสือขอเชิญผู้ปกครอง มาประชุมรับทราบแนวทาง แนวการปฏิบัติ และการเตรียมตัวก่อนโรงเรียนเลิกกิจการ โดยในหนังสือมีใจความตอนหนึ่งระบุว่า ทางคณะทายาทได้แจ้งกับทางโรงเรียนเสสะเวชวิทยา ว่าจะขอเลิกกิจการในสิ้นปีการศึกษา 2557 (สิ้นสุด 30 เมษายน 2558) โดยให้เหตุผลว่าทายาทมีอายุมากแล้ว ไม่มีผู้สืบทอดกิจการต่อได้.

 // //

Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.