รพ.จุฬาภรณ์คัดกรองมะเร็งปากมดลูกเขตกรุงเทพฯ
 


รพ.จุฬาภรณ์คัดกรองมะเร็งปากมดลูกเขตกรุงเทพฯ


รพ.จุฬาภรณ์คัดกรองมะเร็งปากมดลูกเขตกรุงเทพฯ

นพ.ณัฐวุฒิ กันตถาวร แพทย์ผู้เชี่ยวชาญมะเร็งนรีเวช รพ.จุฬาภรณ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้รพ.จุฬาภรณ์ได้ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จัดโครงการความชุกของการตรวจพบเชื้อเอชพีวีและการตรวจพบเซลล์ผิดปกติที่ปากมดลูกในสตรีกรุงเทพฯ ภายใต้แนวคิด “หญิงกรุงเทพฯยุคใหม่...ห่างไกลมะเร็งปากมดลูก” หรือการตรวจคัดกรองมะเร็ง เนื่องจากข้อมูลของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พบว่า มะเร็งปากมดลูกเป็นสาเหตุการตายอันดับ 2 ของหญิงไทยรองจากมะเร็งเต้านม และล่าสุดมีผู้ป่วยสะสมอยู่ที่ 16.7 รายต่อประชากรหญิง 100,000 ราย มีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้น 8,000 รายทุกปี และในจำนวนนี้มี 4,000 ราย ที่เสียชีวิตเพราะส่วนใหญ่ที่ตรวจพบเป็นระยะลุกลาม// //

Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.