มูลนิธิหนังไทย จัดงานประกาศผลรางวัลเทศกาลภาพยนตร์สั้นครั้งที่ 18
 


มูลนิธิหนังไทย จัดงานประกาศผลรางวัลเทศกาลภาพยนตร์สั้นครั้งที่ 18


 มูลนิธิหนังไทย จัดงานประกาศผลรางวัลเทศกาลภาพยนตร์สั้นครั้งที่ 18

เมื่อเวลา 17.00 น. ที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร สี่แยกปทุมวัน มูลนิธิหนังไทยได้จัดงานประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลจากเทศกาลภาพยนตร์สั้นครั้งที่ 18 ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

รางวัล BACC Awards (ตัดสินโดย หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร)

The Bird and the Fish โดย กนิษฐรินทร์ ไทยแหลมทอง

อีสานมาร์ โดย ป.แสงศร

รางวัลพิเศษจาก บริษัท Cinetoys & Services จำกัด

ภาพยนตร์เรื่องสุดท้ายพระเอกตายตอนจบ (Rest in Peace) โดย นนทกร ผัดโพธิ์ 

รางวัลพิเศษจาก VS Service Company Limited

Endslate โดย ชินวร นงค์เยาว์ 

รางวัลพิราบขาว

วิถีชีวิต โดย ต้า ควา

รางวัลดุ๊ก

รางวัลชนะเลิศเราชาวนาอยู่กับควาย โดย วชร กัณหา

รางวัลรองชนะเลิศ

ในหนึ่งปีมีหนึ่งวัน โดย ธีรพันธ์ เงาจีนานันต์

เพลี้ย โดย บุญฤทธิ์ เวียงนนท์ 
 
ประกาศนียบัตรชมเชย

คน ใต้ ตอ โดย กิตติพัฒน์ กนกนาค 

พ่อจ๋า โดย ทิพย์วรรณ นรินทร

รางวัลรัตน์ เปสตันยี (สาขาภาพยนตร์สั้นต่างประเทศ)

รางวัลชนะเลิศCabezón (Big Head) โดย Jairo Boisier ประเทศชิลี

รางวัลชมเชย 

Mama โดย Lidia Sheinin ประเทศรัสเซีย

รางวัลรัตน์ เปสตันยี (สำหรับบุคคลทั่วไป)

รางวัลชนะเลิศEndless, Nameless โดย ปฐมพล เทศประทีป

รางวัลรองชนะเลิศ

ตลอดไป โดย ศิวโรจณ์ คงสกุล

วันเวลาที่ผ่านเลยไป โดย วิชชานนท์ สมอุ่มจารย์ 

Myth of Modernity โดย จุฬญาณนนท์ ศิริผล

ประกาศนียบัตรชมเชย

วิถีชีวิต โดย ต้า ควา

ดาวอินดี้ โดย สรยศ ประภาพันธ์ 

ยานศรนารายณ์: ระหว่างวงโคจรดาวอังคารและดาวพฤหัสฯ โดย Paranoid Team

รางวัลปยุต เงากระจ่าง (สำหรับภาพยนตร์แอนิเมชั่น)

รางวัลชนะเลิศโพล้เพล้ โดย ชานนท์ ตรีเนตร

รางวัลรองชนะเลิศ

แม้เป็นนกได้ โดย ธวัชพงศ์ ตั้งสัจจะพจน์ 

The Blanket โดย ภัสราภรณ์ ตามภานนท์ 

ประกาศนียบัตรชมเชย

The Bird And The Fish โดย กนิษฐรินทร์ ไทยแหลมทอง

จุดหมาย โดย ปฐมพงศ์ ฐิติธัญ 

Aelio โดย พงศ์ปรีชา กิตติพรนิวัฒน์ 

รางวัลช้างเผือกพิเศษ (สำหรับเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่าระดับอุดมศึกษา)

รางวัลชนะเลิศThe Misplaced Flower โดย ซอ ช่ามูเลอ จากโรงเรียนช่าทูเหล่ 

ประกาศนียบัตรชมเชย

รองเท้าคู่เก่า โดย เวธกา จรัมพรสกุล และ สิรยา เลิศสมิทวงศ์ จาก โรงเรียนศึกษานารี

เฟรนชิพเล่ม 2 โดย ภัคชยศ จรัญชล จาก โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี 

รางวัลช้างเผือก (สำหรับนิสิตนักศึกษา)

รางวัลชนะเลิศวันนั้นของเดือน โดย จิรัศยา วงษ์สุทิน คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รางวัลรองชนะเลิศ

329 โดย ติณห์นวัช จันทร์คล้อย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

คนธรรพ์ โดย ธีรพัฒน์ งาทอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ประกาศนียบัตรชมเชย

ช่อง เคลื่อน ลอด โดย ณิชาภา ตรงศิริ 

ฮูลาฮูป โดย เรวดี งามลุน คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ของเขมร โดย พิศมัย ดวงน้อย คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 

/′Spel,baund โดย ณัฏฐ์ เอี่ยมขันทองสุข คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร

JENESYS 2.0 (ผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนระหว่างประเทศญี่ปุ่นและกลุ่มเอเชียตะวันออก 2.0)

A-ANT โดย ณัฐพงศ์ ประศรี / โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์"

Inspiration โดย ปัญญา ชู / โรงเรียนเทพศิรินทร์

Red Shoes โดย วรรณิสา ปิ่นใจ / โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำอนุสรณ์"

ความฝัน...กับวันที่เลือนลาง โดย ภควดี พงษ์อิศรพันธ์ / โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์

บ้าน โดย อภิญญา มหาธรรม / โรงเรียนเทศบาล3 บ้านเหล่า 

พู่กัน โดย ณัฐี วัฒนกูล / โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 

และ ภาพยนตร์ 3 เรื่องที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมประกวด งานเทศกาลภาพยนตร์เยาวชนเอเชีย 

Do you? / ฝันไหม โดย ภัทราภรณ์ รัชตะกิตติสุนทร / โรงเรียนราชินีบน 

illusive dream โดย ภัทริน เชาว์พานิช / โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 

Window job โดย ภรัณยู ไชยศรี / โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 2 

รางวัลนักแสดงยอดเยี่ยม

อรอนงค์ ไทยศรีวงศ์ จากเรื่อง แหม่มแอนนา หัวนม มาคารอง โพนยางคำ และการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รางวัลวิจิตรมาตรา

แดดเช้า โดย ม่อนคำ ขุขันธิน, หรินทร์ แพทรงไทย

เด็ก แก่ แดด โดย นคร ไชยศรี 

แม้เป็นนกได้ โดย ธวัชพงศ์ ตั้งสัจจะพจน์ 

ตลอดไป โดย ศิวโรจณ์ คงสกุล

รางวัลขวัญใจมหาชน

วันนั้นของเดือน โดย จิรัศยา วงษ์สุทิน คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

และ เฟรนชิพเล่ม 2 โดย ภัคชยศ จรัญชล จาก โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี // //

Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.