เปิดข้อมูลล่าสุด "วัยรุ่นไทยคลอดลูกทุก 4 นาที"
 


เปิดข้อมูลล่าสุด "วัยรุ่นไทยคลอดลูกทุก 4 นาที"


 เปิดข้อมูลล่าสุด

น.ส.ณัฐยา บุญภักดี คณะทำงานเรื่องการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (United Nations Population Fund - UNFPA) ประจำประเทศไทย กล่าวว่า ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นถือเป็นปัจจัยเสี่ยงอันดับต้นๆ ที่กระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชากร จากรายงานสถานการณ์แม่วัยใส ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และ UNFPAล่าสุดเมื่อปี 2555 พบว่า ในวัยรุ่นหญิงไทยอายุระหว่าง 15-19 ปี ซึ่งมีอยู่ 2.4 ล้านคน มีอัตราการคลอดลูก 1 คนในทุก 4 นาที และที่น่ากังวลอย่างยิ่งคือในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา มีเด็กหญิงอายุต่ำกว่า 15 ปีที่กลายเป็นเด็กหญิงแม่เพิ่มขึ้นเกือบ 3 เท่า  จาก 1,400 ราย เป็น 3,700 ราย  ขณะที่อัตราเกิดของไทยอยู่ที่ 800,000 คนต่อปี ในจำนวนนี้ เป็นแม่วัยรุ่นกว่า 120,000 คน และยังพบหญิงอายุต่ำกว่า 19 ปี ที่มีการตั้งครรภ์และคลอดซ้ำ มีจำนวนมากถึง 15,000 คนต่อปี ซึ่งอัตราแม่วัยรุ่นของไทยสูงเป็นอันดับที่ 5 ของอาเซียน การมีแม่วัยรุ่นจำนวนมากจะกระทบต่อคุณภาพชีวิตของทั้งแม่และเด็ก เพราะการคลอดในแม่อายุน้อย ทารกที่เกิดมาจะมีโอกาสเสี่ยงต่อภาวะพิการแต่กำเนิด และน้ำหนักตัวน้อยกว่ามาตรฐาน มีโอกาสเจ็บป่วยและเสียชีวิตสูงกว่าทารกที่คลอดจากแม่ที่อายุเลยช่วงวัยรุ่นแล้ว

 

“อัตราการการเป็นแม่วัยรุ่นที่เพิ่มขึ้น มาจากหลายสาเหตุ ทั้งการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกในช่วงอายุต่ำลง คือเฉลี่ยอยู่ที่อายุ 13-15 ปี การเพิ่มขึ้นของอัตราวัยรุ่นที่อยู่ด้วยกันก่อนแต่งงาน อัตราการใช้ถุงยางอนามัยในกลุ่มวัยรุ่นต่ำกว่า 50% การใช้สารเสพติด การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การถูกล่วงละเมิดทางเพศ ซึ่งน่าเป็นห่วงมาก เพราะการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กและวัยรุ่น มักเกิดจากคนใกล้ตัว ที่สำคัญคือ การขาดความเข้าใจเรื่องเพศอย่างถูกต้องของคนส่วนใหญ่ เด็กและเยาวชนจำนวนมาก ยังขาดโอกาสเรียนรู้ทักษะชีวิตและเพศศึกษา การเข้าไม่ถึงบริการปรึกษาแนะนำที่เป็นมิตร รวมทั้งการหลั่งไหลของวัฒนธรรมยุคออนไลน์ ทำให้เยาวชนเข้าถึงสื่ออย่างไร้ขีดจำกัด” น.ส.ณัฐยา กล่าว// //

Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.