คสช.ห่วงบุคลากรทางการแพทย์รับมืออีโบลา
 


คสช.ห่วงบุคลากรทางการแพทย์รับมืออีโบลา


คสช.ห่วงบุคลากรทางการแพทย์รับมืออีโบลา

หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ห่วงความปลอดภัยบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข รับมือเชื้ออีโบลา เนื่องจากต้องดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด สั่งบูรณาการจัดระบบบริการร่วมกลาโหม-มหาดไทย หากมีผู้อยู่ในข่ายสงสัยติดเชื้อเพิ่มขึ้น...

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงการป้องกันโรคอีโบลา ว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้ประชุมความร่วมมือกับความมั่นคง และกระทรวงมหาดไทย เตรียมความพร้อมในการจัดระบบเฝ้าระวังป้องกันโรคไวรัสอีโบลา โดยเฉพาะการบูรณาการจัดระบบบริการร่วมกันของทุกส่วน ซึ่งจะมีโรงพยาบาลของเหล่าทัพต่างๆ อยู่ด้วย หากเกิดมีผู้อยู่ในข่ายสงสัยติดเชื้อไวรัสอีโบลาเพิ่มจำนวนขึ้น สำหรับมาตรการเฝ้าระวังตามด่านและแนวชายแดน โดยเฉพาะทางอากาศและทางน้ำ ได้ประสานงานกันอย่างใกล้ชิด ระหว่างฝ่ายความมั่นคง และการท่าอากาศยานแห่งประเท

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

ศไทย ในการเฝ้าระวังผู้ที่เดินทางมาจาก 4 ประเทศที่มีการแพร่ระบาดขณะนี้

นายแพทย์ณรงค์ กล่าวต่อว่า สำหรับความร่วมมือระหว่างประเทศ จะใช้มาตรการตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ และแนวทางขององค์การอนามัยโลกที่ได้แบ่งกลุ่มประเทศออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 1. พื้นที่ที่มีการระบาด ซึ่งมี 4 ประเทศ 2. พื้นที่ที่มีความเสี่ยง ได้แก่ ประเทศที่มีชายแดนติดกับ 4 ประเทศที่พบการระบาด และมีผู้ป่วยที่เดินทางเข้าไป 3. พื้นที่ทั่วไป ซึ่งประเทศไทยยังจัดอยู่ในกลุ่มนี้ ขณะเดียวกันมีการประสานงานเชื่อมโยงข้อมูลกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะเมียนมาร์และเวียดนามเพื่อติดตามสถานการณ์ข้อมูลอย่างใกล้ชิด // //

Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.