เอ็มดีใหญ่ไทยพาณิชย์ รับคำท้า Ice Bucket Challenge ท้าต่อ′ผู้ว่าธปท.-ก่อศักด์CPAll-คุณหรีด ′(ชมคลิป)
 


เอ็มดีใหญ่ไทยพาณิชย์ รับคำท้า Ice Bucket Challenge ท้าต่อ′ผู้ว่าธปท.-ก่อศักด์CPAll-คุณหรีด ′(ชมคลิป)


 เอ็มดีใหญ่ไทยพาณิชย์ รับคำท้า Ice Bucket Challenge ท้าต่อ′ผู้ว่าธปท.-ก่อศักด์CPAll-คุณหรีด ′(ชมคลิป)

 

 

 

ชมคลิป http://www.youtube.com/watch?v=dxdb98-hAgA

 

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม คุณกรรณิกา ชลิตอาภรณ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารไทยพาณิชย์  รับคำท้า Ice Bucket Challenge จากคุณวิกรม กรมดิษฐ์ โดยร่วมบริจาคกองทุน ALS ไทย 5 แสนบาท นอกจากนี้ธนาคารยังตระหนักในโรคภัยอื่นๆ ของสังคมปัจจุบันโดยเฉพาะสำหรับกลุ่มผู้หญิง จึงขอบริจาคให้กับศูนย์มะเร็งเต้านม รพ.จุฬา 5 แสนบาทด้วย รวมทั้ง 2 รายการเป็นเงินบริจาคทั้งสิ้น 1 ล้านบาท และขอส่งคำท้าไปยัง คุณประสาร ไตรรัตน์วรกุล ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย , คุณก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์  CPAll , คุณยุวดี จิราธิวัฒน์ Central และคุณหรีด รพีพรรณ เหลืองอร่ามรัตน์ Hello Kitty

 

 

 

 

 // //

Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.