สวธ.ชวนชมดนตรีพื้นบ้านอาเซียนเฉลิมพระเกียรติฯ
 


สวธ.ชวนชมดนตรีพื้นบ้านอาเซียนเฉลิมพระเกียรติฯ


สวธ.ชวนชมดนตรีพื้นบ้านอาเซียนเฉลิมพระเกียรติฯ

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จัดแสดงคอนเสิร์ตดนตรีบรรเลงเพลงอาเซียนเฉลิมพระเกียรติในหลวง พระราชินี ประจำปี 2557 ไฮไลต์พิเศษการแสดงดนตรีประกอบระฆัง วัดอรุณฯ...

เมื่อวันที่ 19 ส.ค. ที่โรงแรมโฟร์ซีซั่น กรุงเทพฯ นายดำรงค์ ทองสม รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) แถลงข่าวการแสดงคอนเสิร์ตดนตรีบรรเลงเพลงอาเซียน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี 2557 ว่า สวธ. ร่วมกับ มูลนิธิวงดุริยางค์ซิมโฟนี กรุงเทพฯ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร จัดการแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติขึ้น ในวันที่ 24 ส.ค.นี้ ณ หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โดยมีการนำเสนอบทเพลงที่แสดงออกถึงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของแต่ละประเทศในภูมิภาคอาเซียน พร้อมทั้งมีนักร้องรับเชิญที่มีชื่อเสียง ในภาคพื้นอาเซียน มาร่วมขับร้องเพลงด้วย นอกจากนี้ ยังมีการบรรเลงบทเพลงด้วยเครื่องดนตรีประจำชาติ ร่วมกับวงบางกอกซิมโฟนีออร์เคสตร้า และนับเป็นความพิเศษอย่างยิ่งที่มี นายชาดัด โรฮานี่ ผู้อำนวยเพลงที่มีชื่อเสียงชาวอเมริกัน มาร่วมควบคุมวงในครั้งนี้ด้วย

นางอัจฉรา เตชะไพบูลย์ กรรมการและเลขานุการมูลนิธิวงดุริยางค์ซิมโฟนี กรุงเทพฯ กล่าวว่า ในการแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติครั้งนี้มีความพิเศษ คือ มูลนิธิได้ขออนุญาตนำระฆัง จากวัดอรุณราชวราราม จำนวน 4 ใบ มาร่วมบรรเลงในการแสดงครั้งนี้ด้วย เพื่อแสดงถึงการเชื่อมร้อยวัฒนธรรมทางดนตรีด้วยเสียงระฆังที่ก้องกังวาน ขณะเดียวกัน ยังมีการประพันธ์บทซิมโฟนี ชื่อ"The Harmony of Chimes" ขึ้น โดย ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ ธรรมบุตร เป็นการผสมผสานเครื่องดนตรีพื้นเมืองของประเทศอาเซียนที่กำลังใกล้จะสูญหาย อาทิ ระฆัง ปี่แน จากประเทศไทย ซองเกาะ พิณพม่า จากเมียนมาร์ ดันเบา จากเวียดนาม กุลินตัง จาก ฟิลิปปินส์ และโบนัง จากอินโดนีเซีย โดยบทเพลงแบ่งเป็น 7 ท่อน มีความยาวถึง 45 นาที นับเป็นการแสดงออกถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชนชาติอาเซียน และเป็นการแสดงที่หาชมได้ยากในปัจจุบัน
.// //

Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.