สสส.จับมือกูเกิล สร้างนักพัฒนาแอพพลิเคชั่นสร้างเสริมสุขภาพ
 


สสส.จับมือกูเกิล สร้างนักพัฒนาแอพพลิเคชั่นสร้างเสริมสุขภาพ


สสส.จับมือกูเกิล สร้างนักพัฒนาแอพพลิเคชั่นสร้างเสริมสุขภาพ

สสส.จับมือกูเกิล สร้างนักพัฒนาแอพพลิเคชั่นสร้างเสริมสุขภาพ กระตุ้นสร้างสรรค์เทคโนโลยีเพื่อสังคม พบแนวโน้มอนาคตการสร้างเสริม ดูแลสุขภาพตัวเอง คือ ทางออกของการมีสุขภาพดี...

เมื่อวันที่ 5 ก.ค. ที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) นพ.ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพ สสส. เป็นประธานในพิธีเปิดการประกวดการแข่งขันพัฒนาแอพพลิเคชั่นด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 (Health App Challenge:HAC2) กล่าวว่า สสส.ร่วมกับกูเกิลประเทศไทย Google Developer Group (GDG) บริษัทซัมซุงประเทศไทย และสถาบัน Change Fusion จัดกิจกรรมประกวดแข่งขันพัฒนาแอพพลิเคชั่น ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เพื่อสร้างสรรค์พัฒนาแอพพลิเคชั่นเสริมสุขภาพ เพื่อสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพประชาชน และเปิดโอกาสนักพัฒนาได้ใช้ทักษะในการสร้างสรรค์สังคม โดยปีนี้ถือเป็นครั้งที่ 2 มีทีมสมัครเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 60 ทีม และคัดเลือกให้เหลือ 25 ทีม และเข้าร่วมกิจกรรมวันที่ 5-6 ก.ค. เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญทั้งด้านเทคนิคการพัฒนาและการออกแบบแอพพลิเคชั่น ความรู้เนื้อหา และความรู้ด้านการตลาด ได้ให้คำแนะนำ 

นพ.ชาญวิทย์ กล่าวว่า สสส.เป็นองค์กรสุขภาพ ที่สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และหวังให้ประชาชนดูแลตนเองในระดับเบื้องต้น และป้องกันไม่ให้เกิดโรค เพื่อลดการพึ่งพาการรักษา การใช้ยาและพบแพทย์ ซึ่งความหมายของคำว่าสุขภาพในปัจจุบัน คือ การวางแผนการใช้ชีวิต โดยออกแบบเพื่อสร้างสมดุล โดยเฉพาะในสามส่วนหลัก คือ เวลานอน เวลาทำงาน และเวลาสำหรับครอบครัว หากสามารถออกแบบให้เกิดสมดุลได้ก็จะมีทั้งสุขภาพกาย สุขภาพใจที่ดี ซึ่ง แอพพลิเคชั่น เพื่อสุขภาพ เป็นตัวช่วยสำคัญ เพราะในอนาคตการดูแลสุขภาพมีการออกแบบโดยใช้แอพพลิเคชั่นมาเป็นตัวช่วย เช่น การวัดความดัน การบันทึกการกิน การออกกำลังกาย การนอน การพยากรณ์โรค เป็นต้น ซึ่งจะเป็นตัวช่วยสำคัญในการป้องกัน ส่งเสริม และทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นได้

"เทคโนโลยี เหมือนถนน หากมีถนนใหญ่ขึ้น การเดินทางก็สะดวกรวดเร็วขึ้น การพัฒนาแอพพลิเคชั่นให้เข้ากับลักษณะชีวิต ตอบสนองความต้องการโดยเฉพาะการสร้างสุขภาพ จึงเป็นตัวช่วยสำคัญ ที่จะทำให้นำไปสู่เป้าหมายสำคัญ คือการมีสุขภาพดี ทั้งนี้ การร่วมกับกูเกิล ทำให้เปิดโอกาสนักพัฒนาของไทย ที่จะสร้างโอกาสให้ตัวเองก้าวไปในระดับสากลได้มากขึ้นด้วย" นพ.ชาญวิทย์ กล่าว

น.ส.พรทิพย์ กองชุน หัวหน้าฝ่ายการตลาดกูเกิลกล่าวว่า ปัจจุบันการเข้าถึง สมาร์ทโฟน เฉพาะระบบแอนดรอยด์ของประเทศไทยเพิ่มขึ้นประมาณ 3 เท่า และถือว่ามีการเข้าถึงเป็นลำดับต้นๆ ของอาเซียน ทำให้ตลาดของนักพัฒนามีโอกาสกว้างมาก ซึ่งเทคโนโลยี ถือเป็นผู้ช่วยที่ทำให้เกิดความสมดุลของชีวิต เกิดการบริหารจัดการเวลา เกิดการบริหาร การดูแลสุขภาพได้ดีขึ้น โดยแนวโน้มของบริษัทผู้พัฒนาเทคโนโลยีขนาดใหญ่ของโลก ได้ให้ความสนใจประเด็นสุขภาพ และการพัฒนาเทคโนโลยีให้ตอบสนองกับการจัดสมดุลชีวิต เพื่อนำไปสู่การมีสุขภาพดีอย่างมาก การแข่งขัน HAC2 จึงถือเป็นการเปิดโอกาสให้นักพัฒนารุ่นใหม่ ได้เรียนรู้และสร้างสรรค์แอพพลิเคชั่นเพื่อสร้างสังคมให้ดีขึ้น อีกทั้งตลาดแอพพลิเคชั่นเพื่อสุขภาพยังถือว่า มีความต้องการในตลาดสูงมาก และจะสร้างโอกาสทางธุรกิจได้อีกมาก// //

Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.