มิวพาส คู่มือพาเที่ยวพิพิธภัณฑ์ 20 แห่ง
 


มิวพาส คู่มือพาเที่ยวพิพิธภัณฑ์ 20 แห่ง


มิวพาส คู่มือพาเที่ยวพิพิธภัณฑ์ 20 แห่ง

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) ซึ่งมีภารกิจหลักในการจัดตั้ง บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ต้นแบบ “มิวเซียมสยาม” โดยเปิดตัวกิจกรรม “มิวพาส (Muse Pass) เทศกาลเที่ยวพิพิธภัณฑ์” ชวนคนรุ่นใหม่ รวมถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติ หันมาท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์และแหล่งการเรียนรู้ให้มากขึ้น

ราเมศ พรหมเย็น

ราเมศ พรหมเย็น ผอ.สพร.เผยว่า พิพิธภัณฑ์คือภาพสะท้อนมาตรฐานการพัฒนาประเทศ ด้วยการเชื่อมโยงอดีตสู่ปัจจุบัน แสดงให้เห็นถึงวิธีคิด ความเชื่อ รสนิยม ในการใช้ชีวิตของคนในประเทศ โดยประเทศที่พัฒนาแล้ว จะใช้พิพิธภัณฑ์เป็นเครื่องมือในการยกระดับและพัฒนาคนในสังคม แต่ปัจจุบันกลับพบว่า สถิติของคนที่เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ในบ้านเรานั้นลดน้อยบางตาลง ทั้งที่พิพิธภัณฑ์หรือแหล่งการเรียนรู้บางแห่งมีความน่าสนใจ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ จึงจัดกิจกรรม “มิว พาส (Muse Pass) เทศกาลเที่ยวพิพิธภัณฑ์” ขึ้น เพื่อกระตุ้นและปลูกฝังค่านิยมการท่องเที่ยวเชิงความรู้ให้คนไทยรุ่นใหม่ และเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวต่างชาติ หันมาท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์กันมากขึ้น ภายใต้คอนเซปต์ “เที่ยวให้รู้ ดูให้คุ้ม”// //

Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.