ปตท.-บางจาก ขึ้นโซฮอล์ทุกชนิด 40 สต./ลิตร
 


ปตท.-บางจาก ขึ้นโซฮอล์ทุกชนิด 40 สต./ลิตร


ปตท.-บางจาก ขึ้นโซฮอล์ทุกชนิด 40 สต./ลิตร

ปตท.-บางจาก ขึ้นราคาขายปลีกโซฮอล์ทุกชนิด 40 สต./ลิตร เว้น E85 ขึ้น 20 สต./ลิตร คงดีเซล มีผลตี 5 พรุ่งนี้ (1 มิ.ย.)...

เมื่อวันที่ 21 พ.ค.57 บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) และบริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ประกาศปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันแก๊สโซฮอล์ทุกชนิด 40 สต.ต่อลิตร ยกเว้น E85 ปรับขึ้น 20 สต.ต่อลิตร มีผลตี 5 พรุ่งนี้ (1 มิ.ย. 57) ส่วนเบนซินและดีเซลคงเดิม

// //

Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.