บอร์ด กสท.มีมติขยายเวลา 6 ช่องฟรีทีวีอะนาล็อกอีก 100 วัน
 


บอร์ด กสท.มีมติขยายเวลา 6 ช่องฟรีทีวีอะนาล็อกอีก 100 วัน


บอร์ด กสท.มีมติขยายเวลา 6 ช่องฟรีทีวีอะนาล็อกอีก 100 วัน

ปธ.บอร์ด กสท.ทวิตแจงผลประชุม ระบุ โดยพิจารณายืนยันช่องรายการของทีวีบอกรับสมาชิก 73 ช่องตามประกาศ คสช.ฉ.27 เพื่อให้ออกอากาศตามปกติ ขณะที่ได้ยังขยายเวลา 6 ช่องฟรีทีวีอะนาล็อกสามารถออกทางเคเบิลและดาวเทียมได้อีก 100 วัน...

พ.อ.นที ศุกลรัตน์ ประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) ชี้แจงมติที่ประชุมบอร์ด กสท.ผ่านทางทวิตเตอร์ @DrNateeDigital ว่า การประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ครั้งที่ 21/2557 ได้พิจารณาเรื่องสำคัญสองวาระด้วยกัน วาระแรกเป็นการพิจารณายืนยันช่องรายการและโครงข่ายแบบบอกรับสมาชิกจำนวน 73 ช่อง ทั้งในส่วนของราชการและเอกชน ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามประกาศ คสช. ฉบับที่ 27 ซึ่งอนุญาตให้ช่องรายการประเภทบอกรับสมาชิกสามารถเผยแพร่ให้บริการได้ ในส่วนช่องรายการที่เหลือ กสท. ก็จะมีการพิจารณาเพิ่มเติมตามลำดับเพื่อให้มีการออกอากาศให้บริการต่อ ปชช. ได้ตามปกติ

พ.อ.นที ศุกลรัตน์

การให้บริการดังกล่าวก็จะต้องให้บริการผ่านโครงข่ายแบบบอกรับสมาชิก ซึ่งสำนักงาน กสท. ได้มีการชี้แจงต่อผู้ประกอบกิจการแล้ว กลไกในการกำกับดูแลในอนาคต นอกจากกำกับดูแลโดย กสท. แล้ว ผู้ให้บริการโครงข่ายบอกรับสมาชิกจะต้องมีส่วนรับผิดชอบ เนื่องจากช่องรายการที่มีการเผยแพร่ผ่านโครงข่าย เป็นกรณีที่ผู้ให้บริการโครงข่ายเป็นผู้คัดเลือกนำไปเผยแพร่ต่อสมาชิกของตนเอง

วาระที่สองเป็นการพิจารณาการขยายเวลาการเป็นผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไปของช่องอนาล็อก เนื่องจากเป็นห้วงเวลาที่จำเป็นต้องให้ ปชช. ได้รับข้อมูลข่าวสารโดยครบถ้วน โดยทีวีระบบอนาล็อกเป็นช่องทางที่สำคัญ กสท. จึงพิจารณาขยายเวลาการเป็นผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ ที่ให้บริการเป็นการทั่วไปของช่องอนาล็อกเดิมอีก 100 วัน ทั้งนี้เป็นการพิจารณาที่คำนึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง รวดเร็ว ต่อประชาชนทุกคน ครับ

นายฐากร ตันฑสิทธิ์

ด้าน นายฐากร ตันฑสิทธิ์ เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม (กสทช.) กล่าวในทวิตเตอร์​ @TakornNBTC ว่า มติที่ประชุม กสท ขยายระยะเวลาให้ 6 ช่องในระบบ Analog เดิมสามารถออกอากาศในระบบทีวีบอกรับสมาชิกและระบบทีวี ดาวเทียมออกไปได้อีก100วัน ผมจะลงนามในคำสั่งในวันพรุ่งนี้ครับ.// //

Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.