สธ.ซ้อมแผนรับมือ-สกัดโคโรน่าไวรัส
 


สธ.ซ้อมแผนรับมือ-สกัดโคโรน่าไวรัส


สธ.ซ้อมแผนรับมือ-สกัดโคโรน่าไวรัส

เชื้อโคโรน่า

สั่งทั่วประเทศใช้ 3 มาตรการคุมเข้มการแพร่เชื้อ ยันไม่พบป่วยในไทย

นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) แถลงข่าวการเตรียมความพร้อมรับมือโรคติดเชื้อโคโรน่าไวรัส สายพันธุ์ 2012 หรือเมอร์สโควี ว่า การฝึกปฏิบัติจริงเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือโรคติดเชื้อโคโรน่าไวรัส ในระดับ สธ.นั้น ขณะนี้ได้มีการเตรียมพร้อมรับมือใน 3 มาตรการ คือ 1.การตรวจค้นหาผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสในระยะเริ่มต้น 2.ซักซ้อมความเข้าใจระบบการส่งต่อผู้ป่วยให้ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที และ 3.ระบบการป้องกันการติดเชื้อภายในโรงพยาบาลให้ได้ตามมาตรฐาน อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ยังไม่

พบรายงานผู้ป่วยโรคนี้ในไทย แต่ประชาชนชาวไทยยังมีความเสี่ยง โดยเฉพาะผู้ที่เดินทางไปในประเทศแถบตะวันออกกลาง ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยจึงต้องเพิ่มความเข้มข้นในระบบการเฝ้าระวังผู้ป่วยทุกจังหวัด ทั้งในโรงพยาบาลของภาครัฐและเอกชน และได้กำชับให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศจัดระบบการเฝ้าระวังตามมาตรฐานสากล โดยใช้การป้องกันระดับเดียวกับโรคซาร์ส สำหรับการรักษาพยาบาล ได้จัดโรงพยาบาลที่มีระบบควบคุมการแพร่เชื้ออย่างดี โดยใน กทม.ได้จัดไว้ 4 แห่งคือ สถาบันบำราศนราดูร, รพ.ราชวิถี, รพ.นพรัตนราชธานี และสถาบันโรคทรวงอก ส่วนในต่างจังหวัดจะมีที่โรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายไปสู่ชุมชน// //

Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.