หนุน พระธรรมวิทยากร จัดหลักสูตรเสริมคุณธรรมใน ร.ร.
 


หนุน พระธรรมวิทยากร จัดหลักสูตรเสริมคุณธรรมใน ร.ร.


หนุน พระธรรมวิทยากร จัดหลักสูตรเสริมคุณธรรมใน ร.ร.

ศน.พร้อมหนุน พระธรรมวิทยากร สอน-จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม หลังพบแต่ละโรงเรียนสอนน้อย และไม่มีครูโดยตรง เผยหากโรงเรียนใดต้องการแจ้งความประสงค์ได้ โดยไม่เบียดค่าใช้จ่าย เหตุ ศน.มีงบฯ ส่วนหนึ่งให้พระธรรมวิทยากรอยู่แล้ว...

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายกฤษศญพงษ์ ศิริ อธิบดีกรมการศาสนา กล่าวถึงสถานการณ์ปัจจุบันที่เด็กในสถานศึกษา ยังไม่ได้รับการดูแลเรื่องศีลธรรมเท่าที่ควร แม้ว่าจะมีการจัดการเรียนการสอน และมีกิจกรรม แต่ถือว่ายังน้อยมาก ซึ่งจากการที่กรมการศาสนาได้เชิญพระธรรมวิทยากรและสถานศึกษามาหารือร่วมกัน ก็ได้ข้อสรุปตรงกันว่า เหตุผลที่สถานศึกษายังขาดเรื่องนี้ เนื่องจากสถานศึกษาไม่มีพระธรรมวิทยากร และไม่รู้ว่าจะจัดกิจกรรมให้เด็กอย่างไร เพราะเด็กมีความหลากหลายและมีพื้นฐานที่แตกต่างกัน ขณะเดียวกัน กรมการศาสนามีหลักสูตรอบรมคุณธรรม มีพระธรรมวิทยากรและมีกิจกรรมที่หลากหลาย ซึ่งก็ยินดีที่จะให้ความร่วมมือกับสถานศึกษาในการจัดกิจกรรมและจัดการเรียนการสอนให้ ขอเพียงให้สถานศึกษาระบุว่า ต้องการอบรมเด็กกลุ่มไหนเมื่อไหร่ อย่างไร เด็กมีปัญหาเรื่องอะไร ต้องการเติมเต็มอะไร เพื่อให้พระธรรมวิทยากรได้มาวิเคราะห์ก่อน

ทั้งนี้ กรมการศาสนามีพระธรรมวิทยากรอยู่ทั่วประเทศกว่า 900 รูป จึงมีความพร้อมเต็มที่ที่จะเข้าไปช่วยสถานศึกษาได้ ส่วนกรณีที่สถานศึกษาเป็นกังวล เรื่องค่าใช้จ่ายในการนิมนต์พระธรรมวิทยากรเข้าไปจัดกิจกรรมในสถานศึกษานั้น ไม่จำเป็นต้องเป็นกังวล เพราะกรมการศาสนามีงบประมาณส่วนหนึ่ง เพื่อถวายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนสำหรับพระธรรมวิทยากรอยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม ยืนยันว่า การสอนคุณธรรม ศีลธรรมเป็นเรื่องที่จำเป็นต้องปลูกฝังกันตั้งแต่เด็ก.

 // //

Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.