ยูนิเซฟหนุนโรงเรียนในไร่ส้มสำหรับเด็กต่างด้าว
 


ยูนิเซฟหนุนโรงเรียนในไร่ส้มสำหรับเด็กต่างด้าว


ยูนิเซฟหนุนโรงเรียนในไร่ส้มสำหรับเด็กต่างด้าว

แดนเนียล ทูล ผู้อำนวยการองค์การยูนิเซฟประจำภาคพื้นเอเชียตะวันออกและแปซิฟิค ไปเยี่ยมชมโครงการการศึกษาสำหรับเด็กด้าว ระบบการปกป้องคุ้มครองเด็ก และการจดทะเบียนเกิดออนไลน์ ที่จ. เชียงใหม่ เมื่อปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมา ซึ่งเป็นโครงการที่ยูนิเซฟให้การสนับสนุน

ในภาพ ทูลกำลังนั่งฟังเด็กๆ อ่านหนังสือนิทาน ณ โรงเรียนบ้านเด่นเวียงชัย ซึ่งตั้งอยู่ในไร่ส้มแห่งหนึ่งในอ. ฝาง จ.เชียงใหม่ พ่อและแม่ของเด็กนักเรียนที่นี่อพยพมาจากรัฐฉานของพม่าเพื่อมาหางานทำในประเทศไทย สำหรับเด็กๆ หลายคนแล้ว โรงเรียนในไร่ส้มถือเป็น "โรงเรียนแห่งแรก" ของพวกเขา ซึ่งสอนให้เด็กๆ อ่านออกเขียนได้ และคิดเลขเป็น นอกจากนี้เด็กๆ ยังได้เรียนได้เรียนภาษาและศิลปะวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวไทใหญ่ด้วย เด็กๆมักนำสิ่งที่ได้จากห้องเรียนไปใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น ช่วยพ่อแม่สื่อสารกับหมอและพยาบาลเวลาไปโรงพยาบาล ช่วยอ่านฉลากยา และช่วยคำนวณค่าแรง// //

Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.