กกท.ทุ่มงบ 300 ล้าน เตรียมพร้อมนักกีฬาชุดเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 17
 


กกท.ทุ่มงบ 300 ล้าน เตรียมพร้อมนักกีฬาชุดเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 17


 กกท.ทุ่มงบ 300 ล้าน เตรียมพร้อมนักกีฬาชุดเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 17
รับชมข่าว VDO -->

การกีฬาแห่งประเทศไทย จัดประชุมคณะทำงานกลั่นกรองแผนงานและกำกับติดตามการฝึกซ้อมของนักกีฬาไทย ประจำปี พ.ศ.2557-2559 ครั้งที่ 3/2557 โดยมี นายมนตรี  ไชยพันธุ์  รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นประธาน สำหรับวาระหลักได้ชี้แจงแผนการดำเนินงานในประเภทกีฬาที่มีความหวังเหรียญทองในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 17 ที่เมืองอินชอน สาธารณรัฐเกาหลี 

โดยแบ่งนักกีฬาเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 ความหวังเหรียญทอง สนับสนุนการเก็บตัวฝึกซ้อม 8 เดือน ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม – 16 กันยายน 2557 รวม 245 วัน, กลุ่มที่ 2 ความหวังเหรียญ (1ใน 3) สนับสนุนการเก็บตัวฝึกซ้อม 8 เดือน ไป-กลับ 2 เดือน ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม – 15 มีนาคม 2557 รวม 60 วัน และเก็บตัว 6 เดือนตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม – 16 กันยายน 2557 รวม 185 วัน และกลุ่มที่ 3 กลุ่มทั่วไป (ทองซีเกมส์และผ่านเกณฑ์อื่นๆ) สนับสนุนการเก็บตัวฝึกซ้อม 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม – 16 กันยายน 2557รวม 185 วัน ซึ่งผลการพิจารณาดังกล่าวสรุปได้ว่ามีกีฬาที่เป็นความคาดหวังเหรียญทองทั้งสิ้น 9 ชนิดกีฬา รวม 17 เหรียญทอง ประกอบด้วย กรีฑา 2 เหรียญทอง, ตะกร้อ 4 เหรียญทอง, เทควันโด 1 เหรียญทอง, แบดมินตัน 1 เหรียญทอง, มวยสากล 3 เหรียญทอง, ยกน้ำหนัก 1 เหรียญทอง, ยิงปืน 1 เหรียญทอง, เรือใบ 3 เหรียญทอง และวอลเลย์บอล 1 เหรียญทอง 

ในเบื้องต้นใช้งบประมาณในการเตรียมนักกีฬาทั้ง 3 กลุ่ม ประมาณ 180 ล้านบาท จากภาพรวมงบประมาณทั้งหมด 300 ล้านบาท, อีก 100 ล้านบาท จะเป็นงบประมาณในการส่งแข่งขัน เหลืออีก 20 ล้านบาท คณะทำงานฯจะพิจารณาให้การสนับสนุนเพิ่มเติมให้กับทั้ง 9 ชนิดกีฬาที่เป็นความคาดหวังเหรียญทอง ซึ่งในส่วนนี้จะมีการจัดตั้ง “ไทยเฮ้าส์”ระหว่างการแข่งขันเพื่อให้บริการนักกีฬาไทยในเรื่องการแพทย์, กายภาพบำบัด, โภชนาการ ฯลฯ ตามนโยบายของนายกนกพันธุ์  จุลเกษม ผู้ว่าการ กกท. ซึ่งจะจัดตั้งในบริเวณที่ไม่ไกลจากหมู่บ้านนักกีฬา โดยใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 10-15 นาที และมีรถชัตเตอร์บัสสำหรับให้บริการรับ-ส่งนักกีฬาไทย

ส่วนการหารือร่วมกับผู้แทนจาก 9 สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยในครั้งนี้ ส่วนมากสมาคมจะร้องขอในเรื่องสัดส่วนการดูแลนักกีฬาของทีมแพทย์ พยาบาล นักวิทยาศาสตร์การกีฬา นักกายภาพบำบัด และเจ้าหน้าที่นวด ที่อยากให้ กกท. พิจารณาเพิ่มเติมให้ รวมทั้งเรื่องการเพิ่มเติมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา, การจัดการประลองของแต่ละชนิดกีฬา และการส่งนักกีฬาไปฝึกซ้อมในต่างประเทศ ซึ่งการนำเสนอในวันนี้ กกท. กำหนดให้ทั้ง 9 สมาคมกีฬาฯ จัดทำเป็นแผนงานเพิ่มประสิทธิภาพในการเตรียมนักกีฬาจัดส่งให้ กกท. ภายในวันที่ 16 พฤษภาคม  2557 จากนั้น กกท. จะนำเสนอผู้ว่าการ กกท. เพื่อขออนุมัติต่อไปภายในสิ้นเดือนพฤษภาคม นี้

สำหรับการเตรียมการสนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา นั้น ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา กกท. ได้กำหนดให้มีการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายนักกีฬา โดยแบ่งออกเป็น 3 ช่วง ได้แก่ ช่วงที่ 1 เดือนมกราคม – มีนาคม 2557, ช่วงที่ 2 เดือนเมษายน – มิถุนายน 2557 และช่วงที่ 3 เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2557 และมีแผนการดำเนินงาน   3 ช่วง ได้แก่  การเตรียมการก่อนแข่งขัน, ระหว่างการแข่งขัน และหลังการแข่งขัน ซึ่งจะมีทีมวิทยาศาสตร์การกีฬาจำนวน 2 ทีมทำหน้าที่ดูแลนักกีฬาชุดนี้ ประกอบด้วย ทีมที่ 1 ทีมแพทย์ พยาบาล นักกายภาพบำบัด และทีมที่ 2 ทีมวิทยาศาสตร์การกีฬาด้านต่างๆ อาทิ นักจิตวิทยา, นักโภชนาการ, นักสรีรวิทยา, นักชีวกลศาสตร์, เจ้าหน้าที่บันทึกวิดีโอวิเคราะห์เกม ฯลฯ   

การแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 17  ที่เมืองอินชอน สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 19 กันยายน – 4 ตุลาคม 2557  ประเทศไทยจะส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น จำนวน 538 คน (นักกีฬาชาย 248 คน และ นักกีฬาหญิง 290 คน) ใน 36 ชนิดกีฬา จากทั้งหมด 38 ชนิดกีฬา ได้แก่ กรีฑา, กอล์ฟ, กาบัดดี้, ขี่ม้า, คริกเก็ต, คาราเต้, จักรยาน, ซอฟท์เทนนิส, ซอฟท์บอล, เซปักตะกร้อ, ไตรกีฬา, เทควันโด, เทนนิส, เทเบิลเทนนิส, บาสเกตบอล, เบสบอล, แบดมินตัน, โบว์ลิ่ง, ฟันดาบ, ฟุตบอล, มวยปล้ำ, มวยสากล, ยกน้ำหนัก, ยิงธนู, ยิงปืน, ยิงเป้าบิน, ยิมนาสติก, ยูโด, รักบี้ฟุตบอล, เรือใบ, เรือพาย, วอลเลย์บอล, ว่ายน้ำ, วินด์เซิร์ฟ, ฮอกกี้ และแฮนด์บอล โดยไม่ส่งแข่งขัน 2 รายการ ได้แก่ สควอช และวูซู// //

Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.