กสทช. ไฟเขียวหลักเกณฑ์ประมูล 4 จี คาดเปิดประมูลได้เดือนส.ค.นี้
 


กสทช. ไฟเขียวหลักเกณฑ์ประมูล 4 จี คาดเปิดประมูลได้เดือนส.ค.นี้


 กสทช. ไฟเขียวหลักเกณฑ์ประมูล 4 จี คาดเปิดประมูลได้เดือนส.ค.นี้
รับชมข่าว VDO -->

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการ กสทช. ว่า ที่ประชุมมีมติอนุมัติร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ สำหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน 1710 – 1722.5 เมกะเฮิรตซ์ / 1805 – 1817.5 เมกะเฮิรซ์ และ 1784 – 1760.5 เมกะเฮิรตซ์ /1843 – 1588.5 เมกะเฮิรตซ์ และร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากลย่านความถี่ 1710 – 1785/1805 – 1880 เมกะเฮิรตซ์ หรือการจัดประมูล 4จี โดยขั้นตอนต่อไปจะนำเข้าสู่กระบวนการทำประชาพิจารณ์เป็นเวลา 45 วัน จากนั้นทาง กรรมการกิจการโทรคมนาคม(กทค.) จะทำการรวบรวมความเห็นและนำไปปรับแก้ร่างประกาศ เพื่อนำเสนอต่อบอร์ด กสทช. พิจารณาอีกครั้งในขั้นตอนสุดท้าย ก่อนดำเนินการประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาต่อไป


นายฐากร กล่าวว่า สำหรับการจัดประมูล 4จี เบื้องต้นรูปแบบการประมูล เบื้องต้นจะแตกต่างกับการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 2.1 กิกะเฮิรตซ์ หรือ 3จี โดยการประมูล 3 จี จะมีการแบ่งเป็นสล็อตต่างๆ จำนวนสล็อตละ 5 เมกะเฮิรตซ์ แต่ 4 จี การประมูลจะแบ่งเป็นจำนวนใบอนุญาตที่แต่ละใบอนุญาตโดยตรง จำนวน 2 ใบอนุญาต ใบอนุญาตละ 12.5 เมกะเฮิรตซ์ และการประมูล 4จี จะกำหนดให้หากมีจำนวนผู้เข้าประมูลน้อยกว่าหรือเท่ากับจำนวนใบอนุญาต จะยกเลิกการประมูลทันที โดยการประมูล 4จี คาดจะดำเนินการจัดประมูลได้ภายในเดือนสิงหาคม


นายฐากร กล่าวว่า สำหรับความคืบหน้าการโอนย้ายลูกค้าที่ยังตกค้างอยู่ในระบบการใช้งานคลื่นความถี่ย่าน 1800 เมกะเฮิรตซ์ ภายหลังสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน ของทาง บริษัท ทรูมูฟ จำกัด และ บริษัท ดิจิตอลโฟน จำกัด หรือ ดีพีซี ล่าสุด ทางทรูมูฟได้แจ้งมายัง กสทช. ว่าขณะนี้เหลือเหลือเพียง 7 ล้านรายจากเดิมที่มีอยู่ราว 17 ล้านราย ส่วนดีพีซี แจ้งว่า เหลือลูกค้า 74,000 รายจากเดิม 1.3 ล้านราย โดยทั้ง 2 บริษัท แจ้งว่า การโอนย้ายขณะเป็นไปอย่างล่าช้า ซึ่งหากเป็นเช่นนี้หลังจากจากวันที่ 15 กันยายน หากผู้ใช้งานยังไม่ดำเนินการโอนย้ายจะเกิดการซิมดับ ทั้งนี้เบื้องต้น ดีพีซี แจ้งว่า จะเร่งดำเนินการโอนย้ายลูกค้าออกจากระบบให้หมดใน 1-2 เดือนนี้ ด้วยวิธีการให้โทรศัพท์มือถือใช้ฟรีเมื่อมีการโอนย้ายมาใช้บริการกับบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด ในเครือ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด(มหาชน) หรือเอไอเอส ส่วนทรูมูฟ อยู่ในระหว่างเสนอเรื่องมายังบอร์ด กทค. เพื่อพิจารณาวิธีการโอนย้ายลูกค้าที่ค้างอยู่ทั้งหมดพร้อมกันด้วยวิธีพิเศษไปยังบริษัทในเครือ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่นจำกัด(มหาชน)
// //

Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.