สธ.ยะลา ห่วงสถานการณ์ไวรัส MERS–CoV ลามมาถึงจังหวัดชายแดนใต้
 


สธ.ยะลา ห่วงสถานการณ์ไวรัส MERS–CoV ลามมาถึงจังหวัดชายแดนใต้


สธ.ยะลา ห่วงสถานการณ์ไวรัส MERS–CoV ลามมาถึงจังหวัดชายแดนใต้

กรณีเชื้อไวรัส เมอร์ส แพร่ระบาดในซาอุดีอารเบีย  และมีผู้ติดเชื้อเสียชีวิตแล้วถึง 81 ราย ทำให้รัฐบาลซาอุดีอารเบีย ต้องสั่งปลดรมว.สาธารณสุขออกจากตำแหน่ง นอกจากนี้ยังมีรายงานผู้ติดเชื้อในประเทศ ฝรั่งเศสอีก 2คน เสียชีวิตไปแล้ว 1 ราย อิตาลี ติดเชื้อ 1คน จอร์แดน ติดเชื้อ 2 คน เสียชีวิตทั้งหมด กาตาร์ ติดเชื้อ 6 เสียชีวิต 3 ราย ติดเชื้อ และตูนีเซีย ติดเชื้อ 3 คน เสียชีวิต 1 ราย ในส่วนประเทศไทย นั้นสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาดได้แจ้งเตือนคนไทยที่อยู่พำนักอยู่ประเทศซาอุดีอารเบีย ให้ระมัดระวังการติดเชื้อไวรัสดังกล่าว แม้จะยังไม่พบผู้ที่ติดเชื้อก็ตาม

ความคืบหน้าเมื่อวันที่ 23 เฒ.ย. นายแพทย์สวัสดิ์  อภิวัจนีวงศ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลา เปิดเผยว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา รู้สึกเป็นห่วงในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะการติดเชื้อโรคกลับมาสู่ประเทศไทย ของชาวไทยมุสลิมที่เดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์ในขณะนี้ เนื่องจากยังไม่เป็นระบบเหมือนกับการเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ซึ่งต้อง

ผ่านกรมการศาสนา และกระทรวงสาธารณสุขซึ่งจะบังคับให้ทุกคนต้องฉีดวัคซีนป้องกันโรคและในระหว่างที่พำนักอยู่ในประเทศซาอุดีอารเบีย จะมีหน่วยแพทย์ของไทยไปประจำเพื่อดูแลในเรื่องสุขภาพของผู้เดินทางจนเสร็จสิ้นพิธี แต่ในทางปฏิบัติของการเดินทางไปอุมเราะห์นั้น จะไม่ผ่านกระบวนการดังกล่าวทางบริษัทผู้ให้บริการในการเดินทาง ก็ไม่ต้องแจ้งให้ทราบแต่อย่างใด  จึงไม่มีการฉีดวัคซีนแต่อย่างใด

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลา เปิดเผยต่อไปวว่า สำหรับมาตรการการดูแลและเฝ้าระวังนั้น ในขั้นแรกทางกระทรวงฯได้ประสานไปยัง บริษัทประกอบการอุมเราะห์เพื่อจะไปฉีดวัคซีผู้จะเดินทางในโอกาสหน้า ซึ่งวัคซีนจะมาถึงในปลายเดือนเม.ย.  มาตรการที่ 2 เมื่อเดินทางกลับมาแล้วได้ประสานบริษัทผู้ประกอบการ แจ้งมายังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพื่อจัดส่งเจ้า

หน้าที่เข้าไปตรวจคัดกรองอีกที่หนึ่ง ว่ามีการติดเชื้อมาหรือไม่ส่วนรายที่มีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ จะให้มารับบริการที่โรงพยาบาลทุกแห่งในพื้นที่ในส่วนที่มีข่าวว่าผู้เสียชีวิตจากเชื้อไวรัสดังกล่าวในประเทศมาเลเซียไป 1 รายนั้น ทางสาธารณสุขจังหวัดยะลา ร่วมกับสำนักงานธารณสุขอำเภอเบตง และ สำนักงานสาธารณสุขของรัฐเปรักประชุมร่วมกันในการป้องกันการแพร่

ระบาดเข้ามาในประเทศไทยด้วยแล้ว สำหรับข้อสังเกตของเชื้อไวรัส เมิอร์ส นั้นจะมีอาการเหมือนกับเป็นไข้หวัดใหญ่ มีอาการจาม ไอ การป้องกัน ล้างมือให้สะอาด ใช้ผ้าเช็ดหน้า ปิดปาก เมื่อมีการไอพยายามหลีกเลี่ยงการสัมผัส ตา ปาก จมูก หลีกเลี่ยงการไปสถานที่ที่มีผู้คนแออัดสวมกากอนามัยในที่มีมีผู้คนจำนวนมาก. // //

Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.