แนะ "หมอศัลยกรรม" ออกใบรับรองให้คนไข้ ป้องเข้าใจผิด
 


แนะ "หมอศัลยกรรม" ออกใบรับรองให้คนไข้ ป้องเข้าใจผิด


แนะ

เมื่อวันที่ 23 เม.ย. พล.ต.ท.นพ.อรรถพันธ์ พรมณฑารัตน์ นายกสมาคมศัลยกรรมและเวชศาสตร์เพื่อการเสริมสวยประเทศไทย เปิดเผยว่า ปัจจุบันการทำศัลยกรรมในประเทศไทยได้รับความนิยมสูงมาก แม้จะไม่มีการรวบรวมสถิติเป็นตัวเลขที่ชัดเจน เนื่องจากแต่ละคลินิคไม่ได้มีการเปิดเผยตัวเลขของผู้รับการรักษา แต่พบว่ามีทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศจากทุกมุมโลก เดินทางมาทำศัลยกรรมในประเทศไทยทั้งจากยุโรป สหรัฐอเมริกา และในประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ ลาว และกัมพูชา ซึ่งเหตุผลหลักที่ผู้คนนิยมมาทำศัลยกรรมในประเทศไทย เนื่องจากราคาถูก กิตติศัพท์ด้านฝีมือและคุณภาพของหมอไทยก็ไม่แพ้ชาติใด เรียกได้ว่าภาพลักษณ์ของหมอไทยดีโดยไม่ต้องทำการตลาด แต่ประเทศไทยอาจจะเสียเปรียบประเทศเกาหลีใต้ ในเรื่องการทำโฆษณาเนื่องจากมีข้อห้ามในเรื่องการโฆษณาหลายด้าน ทั้งนี้ผู้คนส่วนใหญ่มักนิยมศัลยกรรมตกแต่งดวงตาและจมูกมากที่สุด ส่วนร่างกาย มักนิยมศัลยกรรมตกแต่งเต้านมมากที่สุด 

พล.ต.ท.นพ.อรรถพันธ์ กล่าวต่อว่า อย่างไรก็ตามเมื่อมีการศัลยกรรมตกแต่งใบหน้า เป็นที่แน่นอนว่าใบหน้าจะมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของแพทย์ผู้ให้การรักษาโดยตรง ที่ต้องออกเอกสารยืนยันใบหน้าให้กับผู้ที่มาทำศัลยกรรม โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ระหว่างการเดินทาง และมอบภาพก่อน-หลังทำศัลยกรรมให้กับคนไข้ด้วย เนื่องจากใบหน้าก่อนและหลังทำศัลยกรรมของคนไข้มีความแตกต่างกันมาก จนอาจทำให้เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเข้าใจผิดได้ ซึ่งไม่เฉพาะแต่การเดินทางออกนอกประเทศเท่านั้น การเดินทางภายในประเทศก็อาจมีการขอเอกสารยืนยันการทำศัลยกรรมด้วยเช่นกัน.

 // //

Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.