นร.-ผู้ปกครองเฮ! โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี รับเด็กในพื้นที่เข้าเรียนทั้งหมด 104คน ไม่ต้องชิงจับสลาก
 


นร.-ผู้ปกครองเฮ! โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี รับเด็กในพื้นที่เข้าเรียนทั้งหมด 104คน ไม่ต้องชิงจับสลาก


 นร.-ผู้ปกครองเฮ! โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี รับเด็กในพื้นที่เข้าเรียนทั้งหมด 104คน ไม่ต้องชิงจับสลาก

เมื่อวันที่ 6 เมษายน  ที่โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี  นายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เดินทางตรวจเยี่ยมการจับสลากนักเรียนในเชตพื้นที่บริการเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)ประจำปีการศึกษา 2557 โดยเป็นการจับสลากพร้อมกันทั่วประเทศ  ซึ่งในส่วนของโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี รับนักเรียนในพื้นที่ได้ 100 คน  มายื่นความจำนงขอจับสลาก 167 คน แต่มารายงานตัวเพียง 104 คน ทำให้ทางโรงเรียนตัดสินใจประกาศรับเด็กเข้าเรียนไว้ทั้งหมดโดยไม่ต้องจับสลาก ส่งผลให้นักเรียนและผู้ปกครองต่างเฮลั่นด้วยความดีใจ 


นายอภิชาติ  กล่าวว่า การจับสลากเรียนต่อม.1 ในเขตกรุงเทพมหานครปีนี้มีจำนวนไม่มาก โดยโรงเรียนใน สมพ. เขต 1 กทม.มีเพียง 3 โรงและ สพม. เขต 2 กทม. จำนวน 17 โรง และบางโรงรวมทั้งโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีมีเด็กมาจับฉลากจำนวนไม่มาก ดังนั้นจึงได้ให้แนวปฏิบัติกับโรงเรียนทุกโรงว่า หากมีเด็กมาจับสลากเกินกว่าจำนวนที่รับได้ไม่เกิน 10 คนให้รับเข้าเรียนทั้งหมดโดยไม่ต้องมีการจับฉลาก หลังจากนี้นักเรียนคนใดที่ยังไม่มีที่เรียนให้แจ้งความจำนงที่เขตพื้นที่การศึกษา สพฐ. หรือโรงเรียนที่สมัครเข้าเรียนเพื่อจัดที่เรียนให้ ตั้งแต่วันที่ 11-17 เมษายน และจะประกาศผลวันที่ 18 เมษายน ซึ่งนักเรียนทุกคนจะมีที่เรียนเนื่องจากยังมีโรงเรียนที่ยังว่างอีก ส่วน สพม. เขต 2 กทม. ที่เป็นปัญหาทุกปีเนื่องจากมีเด็กเกินจำนวนมากนั้น ปีนี้มีเด็กตกค้างยังไม่มีที่เรียน จำนวน 2,925 คน ถือว่าปัญหาน้อยกว่าทุกปี เนื่องจากมีจำนวนที่อยู่อาศัยมากกว่าโรงเรียน แต่ยืนยันว่าเด็กต้องมีที่เรียนทุกคน// //

Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.