เตือน!!รายการพิเศษทำพิธีกรรมช่วยคนส่งพลังผ่านทีวี ไม่แก้ปัญหา อาจทำเครียดจัด
 


เตือน!!รายการพิเศษทำพิธีกรรมช่วยคนส่งพลังผ่านทีวี ไม่แก้ปัญหา อาจทำเครียดจัด


 เตือน!!รายการพิเศษทำพิธีกรรมช่วยคนส่งพลังผ่านทีวี ไม่แก้ปัญหา อาจทำเครียดจัด


เมื่อวันที่ 3 เมษายน นพ.วรตม์ โชตพิทยสุนนท์ รองผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต ในฐานะจิตแพทย์ด้านเด็กและสื่อ กล่าวถึงกรณีมีการเผยแพร่รายการผ่านช่องทีวีเคเบิ้ลช่องหนึ่งเกี่ยวกับการทำพิธีกรรมส่งพลังพิเศษผ่านทางโทรทัศน์ เพื่อให้กำลังใจคนในการแก้ปัญหา  ว่า ปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ใดๆ ที่บ่งบอกว่าคนเรามีพลังที่สามารถส่งทอดต่อกันได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งพลังผ่านสื่ออย่างโทรทัศน์ ยิ่งไม่มีการพิสูจน์ แต่เรื่องราวเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องแปลก เพราะไม่ว่าคนชาติไหนล้วนแต่ต้องการที่พึ่งทางจิตใจทั้งนั้น เพียงแต่จะแตกต่างกันไปตามลักษณะสังคมที่อยู่อาศัย ซึ่งประเทศไทยอยู่ในพื้นที่สังคมและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา เรื่องโชคดวงชะตา พลังที่นอกเหนือกฎเกณฑ์ของวิทยาศาสตร์หรือไสยศาสตร์มานาน แม้ปัจจุบันสังคมจะเปลี่ยนไปเป็นสังคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากขึ้นก็ตาม

นพ.วรตม์ กล่าวอีกว่า ที่สำคัญคนไทยมีปัญหาเรื่องความเครียดและวิตกกังวลมากขึ้น แต่การเข้าถึงบริการทางด้านสุขภาพจิตยังไม่เต็ม 100% เนื่องจากจิตแพทย์ นักจิตวิทยาในไทยยังมีไม่มากนัก ทำให้บางครั้งขาดช่องทางในการติดต่อ ไม่รู้จะปรึกษาใคร บางคนก็เลือกปรึกษาคนในครอบครัวหรือคนใกล้ชิด แต่บางเรื่องที่ปรึกษาคนใกล้ตัวไม่ได้ก็มักจะเลือกทางเลือกที่สาม เช่น มีความเชื่อทางพระพุทธศาสนาก็ปรึกษาพระ เชื่อเรื่องโชคชะตาก็ไปปรึกษาหาหมอดู หรือมีความเชื่อด้านศาสตร์อื่นๆ ก็ไปหาคนที่สามารถช่วยเหลือ อย่างกรณีการปล่อยพลังช่วยให้กำลังใจเป็นต้น

"การไปปรึกษาเรื่องทางใจกับกลุ่มคนเหล่านี้จริงๆ ก็ไม่ใช่เรื่องผิด เพราะเป็นสิทธิที่สามารถทำได้ แต่จะได้ผลหรือไม่นั้นต้องพิจารณาดูให้ดีว่า ตัวเองรู้สึกดีขึ้นจริงหรือไม่ บางคนอาจรู้สึกดีขึ้นในระยะสั้นเท่านั้น ซึ่งผู้ที่ไปรับบริการเหล่านี้ต้องพิจารณาให้รอบคอบอย่างมากว่า ปัญหาที่ทำให้เกิดความไม่สบายใจถูกแก้ไขแล้วหรือไม่ เพราะหากต้นเหตุไม่ได้รับการแก้ปัญหาก็จะไม่รู้สึกดีขึ้นในระยะยาว ที่สำคัญมีการเสียทรัพย์เกินกว่าเศรษฐานะตนเองหรือไม่ ซึ่งอาจทำให้เกิดความเครียดตามมาภายหลังจากการสูญเสียทรัพย์ได้อีก และคนที่ให้ความช่วยเหลือช่วยโดยหวังผลประโยชน์หรือไม่ผู้จะรับบริการตรงนี้ต้องพิจารณาให้ดี"จิตแพทย์ฯกล่าว// //

Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.