คปภ.รณรงค์ทั่วไทยไร้อุบัติเหตุ
 


คปภ.รณรงค์ทั่วไทยไร้อุบัติเหตุ


คปภ.รณรงค์ทั่วไทยไร้อุบัติเหตุ

นายประเวช องอาจสิทธิกุล เลขาธิการ คปภ. เปิดเผยว่า ขณะนี้  คปภ.เตรียมปลูกฝังให้ประชาชนให้ตระหนักถึงความปลอดภัยทางท้องถนน โดยร่วมกับภาคธุรกิจประกันภัยดำเนินโครงการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนภายในองค์กรของภาคอุตสาหกรรมประกันภัย เนื่องจากอุบัติเหตุบนท้องถนนเกิดขึ้นได้สร้างความสูญเสียให้กับชีวิตและทรัพย์ของประชาชนจำนวนมาก

 ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจะแบ่งเป็น 2 ส่วน โดยสร้างวัฒนธรรมขับขี่ปลอดภัยภายในองค์กรของภาคอุตสาหกรรมประกันภัย ซึ่งร่วมมือกับสมาคมประกันวินาศภัยไทย สมาคมประกันชีวิตไทย และบริษัทประกันภัยที่เข้าร่วมโครงการ สนับสนุนให้ทุกฝ่ายตกลงร่วมกันรณรงค์ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับ มีจิตสำนึกและตระหนักรู้เรื่องความปลอดภัยทางถนน โดยให้ผู้ใช้รถจักรยานยนต์สวมใส่หมวกนิรภัย ผู้ใช้รถยนต์คาดเข็มขัดนิรภัยทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสาร และให้ยึดถือปฏิบัติเป็นวัฒนธรรมขับขี่ในองค์กรต่อไป

ขณะเดียวกัน ยังรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 57 โดยจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ถนนรัชดาภิเษก เป็นถนนแห่งการสร้างวัฒนธรรมขับขี่ปลอดภัย คาดเข็มขัดและสวมหมวกนิรภัย 100% ซึ่งจะมีพิธีปล่อยขบวนแห่รถจักรยานยนต์ของผู้บริหารและพนักงานของบริษัทประกันภัย วิ่งรณรงค์ และประชาสัมพันธ์ไปตามถนนรัชดาภิเษก จากหน้าสำนักงาน คปภ. ไปจนถึงแยกพระราม 9 และจากแยกพระราม 9  วิ่งผ่านแยกรัชโยธิน และมาสิ้นสุดที่หน้าสำนักงาน คปภ.

นอกจากนี้ จะมีการตรวจรถจักรยานยนต์โดยให้บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง และหลอดไฟฟรี โดย บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด รวมทั้งตรวจสภาพการทำงานของรถยนต์ฟรี 20 รายการ โดยอู่ซ่อมรถยนต์ในเครือสมาคมสหมิตรการซ่อมรถยนต์แห่งประเทศไทยที่เข้าร่วมโครงการฯ ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ซึ่งสามารถดูรายชื่ออู่ดังกล่าวได้จาก www.oic.or.th ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 11 เม.ย.57

อย่างไรก็ตาม อุบัติเหตุทางถนนมักเกิดขึ้นโดยที่เราไม่คาดคิดจึงฝากเตือนให้ประชาชนไม่ควรประมาท ก่อนออกเดินทางทุกครั้งควรตรวจสอบสภาพรถให้พร้อมใช้งาน และตรวจสอบวันหมดอายุของการทำประกันภัย พ.ร.บ. ที่สำคัญประชาชนไม่ควรมองข้ามความสำคัญของการทำประกันภัย หากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนประกันภัย 1186

/////////////// //

Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.