เทคโนฯพระจอมเกล้าลาดกระบัง เปิดรับตรง ป.ตรี "วิศวะ-สถาปัตย์"หมดเขต 24 เม.ย.
 


เทคโนฯพระจอมเกล้าลาดกระบัง เปิดรับตรง ป.ตรี "วิศวะ-สถาปัตย์"หมดเขต 24 เม.ย.


 เทคโนฯพระจอมเกล้าลาดกระบัง เปิดรับตรง ป.ตรี

 

 วันที่ 2 เมษายน 2557  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557 ด้วยวิธีรับตรง โดยพิจารณาคัดเลือกจากคะแนน GAT/PAT ทั้งนี้ มีคณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขตที่เปิดรับสมัคร ได้แก่ 1.คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2.คณะวิทยาศาสตร์ 3.คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (เฉพาะสาขาวิชาสถาปัตยกรรมหลัก และสาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม) 4.วิทยาลัยนานาชาติ 5.วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการข้อมูล 6.วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร (เฉพาะสาขาวิศวกรรมศาสตร์ และสาขาวิทยาศาสตร์)


ผู้สนใจสามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกได้ทางเว็บไซต์ http://www.reg.kmitl.ac.th/directEnt/ ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง 24 เมษายน 2557 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักทะเบียนและประมวลผล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โทร 0-2329-8000 และ www.reg.kmitl.ac.th// //

Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.