ค้านขายเหล้าช่วงสงกรานต์
 


ค้านขายเหล้าช่วงสงกรานต์


ค้านขายเหล้าช่วงสงกรานต์

ที่กรมสรรพสามิต นายชูวิทย์ จันทรส เลขานุการเครือข่ายรณรงค์ป้องกันภัยแอลกอฮอล์ เปิดเผยว่า เครือข่ายฯ ได้เข้ายื่นหนังสือต่อ นางสมณีย์ มงคลโภชน์ รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เพื่อเรียกร้องให้หยุดออกใบอนุญาตขายสุราชั่วคราว ในช่วง 7 วันอันตรายของเทศกาลสงกรานต์ เนื่องจากในช่วงสงกรานต์เมื่อปีที่ผ่านมา ได้ตรวจจับผู้ที่ขายสุราโดยไม่มีใบอนุญาตถึง 200 ราย ซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาด้านสังคม รวมถึงทะเลาะวิวาท จึงต้องการให้กรมสรรพสามิตดูแลเรื่องนี้อย่างจริงจัง เบื้องต้นพบว่าผู้ประกอบการรายย่อยส่วนใหญ่ยังไม่ปฏิบัติตาม ซึ่งปัจจุบันได้ออกใบอนุญาตมากถึง 60,000 ราย

สำหรับข้อเรียกร้องของเครือข่ายฯ ประกอบด้วย ขอให้หยุดการออกใบอนุญาตขายสุราประเภทชั่วคราว ทั่วประเทศ ในช่วงวันสงกรานต์, ขอให้ตรวจจับผู้ที่ขายสุราโดยไม่มีอนุญาตอย่างจริงจัง โดยเฉพาะในพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ เช่น สีลม ถนนข้าวสาร, ขอความร่วมมือการบูรณาการป้องกันแก้ปัญหาที่เกิด จากการดื่มสุราช่วงสงกรานต์ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเร่งประชาสัมพันธ์กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทั้งพ.ร.บ.สุรา 2493 พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2551 และประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 253 เพื่อลดการกระทำผิด

นางสมณีย์ กล่าวว่า แต่ละปีช่วงเทศกาลสงกรานต์ กรมสรรพสามิตได้ร่วมมือกับทุกภาคส่วน ออกตรวจทั้งกทม. และต่างจังหวัด โดยส่งเจ้าหน้าที่กรมฯ ไปประจำอยู่ทุกจุดพื้นที่อยู่แล้ว ทั้งนี้ กรมฯ ได้เร่งตรวจจับผู้ที่กระทำความผิด และปราบปรามมากขึ้น เพื่อลดการละเมิดการขายสุราเถื่อน เชื่อว่าผู้กระทำความผิดจะลดลง จะทำให้ช่วยให้ประชาชนบริโภคของดี รวมถึงอาจจะช่วยให้ทดแทนการจัดเก็บภาษีที่หายไปได้ในระดับหนึ่ง

"ที่ผ่านมากรมสรรพสามิต ได้ปรับโครงสร้างภาษีให้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีราคาที่แพงขึ้น เพื่อลดการบริโภคของประชาชนลงอีกทางหนึ่ง แต่ในช่วงเทศกาลก็ยังพบว่ามีผู้กระทำผิดมากขึ้น และพบช่องทางการลักลอบขายมากขึ้น ซึ่งกรมฯ จะต้องเร่งปราบปราม เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาด้านสังคมตามมา โดยยินดีที่จะให้เครือข่ายรณรงค์ป้องกันภัยแอลกอฮอล์ร่วมมือทำงาน หากมีเบาะแสอะไร หรือพบผู้ที่กระทำความผิด ก็สามารถแจ้งได้ เจ้าหน้าที่จะได้ทำงานสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น”// //

Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.