ต่างชาติเริ่มทยอยเที่ยวสงกรานต์ในไทย
 


ต่างชาติเริ่มทยอยเที่ยวสงกรานต์ในไทย


ต่างชาติเริ่มทยอยเที่ยวสงกรานต์ในไทย

นางระวีวรรณ เนตระคเวสนะ ผู้อำนวยการสนามบินสุวรรณภูมิ บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. เปิดเผยว่า หลังจากที่รัฐบาลยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ทำให้หลายประเทศได้ลดระดับเตือนภัยนักท่องเที่ยวของประเทศตนเองลง และทำให้แนวโน้มผู้โดยสารที่เดินทางมาใช้สนามบินสุวรรณภูมิ ปรับตัวเพิ่มขึ้นกว่า 4% เมื่อเทียบกับช่วงที่ประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน โดยเฉพาะช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ ระหว่างวันที่ 9-18 เม.ย.นั้น คาดว่าจะมีผู้โดยสาร ทั้งชาวไทยและต่างชาติ เดินทางสนามบินสุวรรณภูมิเพิ่มขึ้นจากปกติอีก 32,000 คน

"แม้ว่าสถานการณ์ทางการเมืองจะยังคงมีอยู่ แต่เชื่อว่าเมื่อใกล้เทศกาลสงกรานต์ นักท่องเที่ยวก็เดินทางเข้ามาคึกคักขึ้น หลังจากช่วงดังกล่าวได้มีสายการบินขอปรับเพิ่มเที่ยวบิน ทั้งในและต่างประเทศ 230 เที่ยวบิน เป็นเที่ยวบินระหว่างประเทศ 210 เที่ยวบิน และในประเทศ 20 เที่ยวบิน ซึ่งการเพิ่มเที่ยวบินนี้พบว่า เที่ยวบินจากจีน และญี่ปุ่นได้ขอปรับเพิ่มมากสุด เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวของตนเอง ถือเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับการท่องเที่ยวของไทย"

นางระวีวรรณ กล่าวว่า นอกจากนี้ สุวรรณภูมิยังได้ร่วมกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จัดกิจกรรมรณรงค์ล้างส้วมพร้อมกัน รับวันสงกรานต์ ในชื่อโครงการ ล้างส้วมพร้อมกัน...รับวันสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 1–7 เม.ย.นี้ เพื่อยกระดับคุณภาพบริการแก่ผู้ใช้ และนักท่องเที่ยว โดยให้ทุกหน่วยงานที่ปฏิบัติงานในสนามบินสุวรรณภูมิ เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดห้องส้วมในความรับผิดชอบของหน่วยงานตนเอง

ที่ผ่านมา ทอท.ได้ปรับปรุงห้องน้ำในสนามบินสุวรรณภูมิ 7 จุด ทั้งขาเข้าและขาออก โดยได้รับการสนับสนุนผลิตภัณฑ์สุขภัณฑ์จากยี่ห้อคอตโต้ วงเงิน 357 ล้านบาท ในรูปแบบห้องน้ำ 7 มหัศจรรย์แห่งความเป็นไทย และหลังจากนี้ มีแผนปรับปรุงห้องน้ำในสนามบินต่างจังหวัด เพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการด้วย

"ปัจจุบันแต่ละวัน สนามบินสุวรรณภูมิ มีผู้โดยสารมาใช้บริการจำนวนมาก ซึ่งนอกจากเรื่องจำนวนห้องน้ำ ที่จะต้องมีเพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้บริการแล้ว การมีห้องน้ำสะอาดไว้ให้บริการ ก็มีความสำคัญมากเช่นกัน โดยสุวรรณภูมิ ได้จัดเจ้าหน้าที่ประจำห้องน้ำ เพื่อดูแลทำความสะอาดตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมทั้งจัดให้มีสุขภัณฑ์ที่มีมาตรฐาน และใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพจนได้รับรางวัล สุดยอดส้วมประจำปี 55"// //

Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.