แนะทำประกันช่วงสงกรานต์
 


แนะทำประกันช่วงสงกรานต์


แนะทำประกันช่วงสงกรานต์

นางบุษรา อึ๊งภากรณ์ ผู้อำนวยการสมาคมประกันชีวิตไทย  เปิดเผยว่า  ในช่วงเทศกาลสงกรานต์แนะนำให้ประชาชนทำประกันชีวิต และประกันอุบัติเหตุก่อนเดินทาง  เพราะเป็นช่วงที่การจราจรคับคั่งเนื่องจากมีประชาชนจำนวนมากเดินทางออกต่างจังหวัด ทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุสูงกว่าปกติ จากสถิติการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 56 ที่ผ่านมา (7 วันอันตราย วันที่ 11-17 เมษายน 56) มีผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนนเสียชีวิตทั้งสิ้น 321 ราย และได้รับบาดเจ็บ 3,040 ราย โดยในจำนวนนี้มีผู้ทำประกันชีวิตไว้ เพียง 76 ราย คิดเป็นสัดส่วน 24%  ของจำนวนผู้เสียชีวิตเท่านั้น  ซึ่งยังมีประชาชนอีกเป็นจำนวนมากที่ไม่มีความคุ้มครองจากประกันชีวิต

 สำหรับผู้ที่ทำประกันชีวิตไว้แล้ว ควรตรวจสอบกรมธรรม์ประกันภัยว่ามีผลบังคับอยู่หรือไม่ เนื่องจากการขาดชำระเบี้ยประกันภัยจะมีผลให้กรมธรรม์ประกันภัยขาดความคุ้มครอง เมื่อเกิดอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วย ผู้เอาประกันภัยจะไม่สามารถเรียกร้องค่าสินไหมประกันชีวิตจากบริษัทได้ และผู้ที่ยังไม่มีประกันชีวิตก็สามารถเลือกซื้อความคุ้มครองได้กับตัวแทนประกันชีวิตทั่วประเทศ

“ต้องการให้ประชาชนตระหนักและเห็นความสำคัญของการทำประกันชีวิต โดยทำประกันชีวิตอย่างน้อยครอบครัวละ 1 กรมธรรม์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน ซึ่งอาจเป็นการซื้อประกันชีวิตแบบสามัญทั่วไป หรือซื้อกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุ ซึ่งเบี้ยประกันภัยอุบัติเหตุจะมีเบี้ยประกันภัยที่ค่อนข้างต่ำ เช่น ประกันภัยเพื่อรายย่อย ที่จ่ายเบี้ยประกันภัยเพียง 200 บาทต่อปี แต่คุ้มครองการเสียชีวิตสูงถึง 100,000 บาท”

 // //

Copyright (c) 2010 munjeed.com All rights reserved.